Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,821,137

 "Liên từ так что trong tiếng Nga và các phương thức truyền đạt sang tiếng Việt"
Chủ nhiệm:  Nguyễn Ngọc Chinh
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Thành viên:  
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: T01-16-22 ; Năm hoàn thành: 2001; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Ngôn ngữ
Đề tài này phân tích tính đa dạng của liên từ chỉ ý nghĩa kết quả так что, đồng thời tác giả miêu tả tất cả những phương tiện truyền đạt quan hệ kết quả, phân chia một số dạng chức năng-ngữ nghĩa cơ bản trong tiếng Nga và tiếng Việt.
Yếu tố tương đương với liên từ так что trong tiếng Việt là nên (chiếm 50%), cho nên - 19%, thành thử - 10%, vì vậy - 5%, vì thế - 4%, khiến/khiến cho (3%), yếu tố tương đương zero - 1%.
Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo tốt cho sinh viên, giảng viên khoa Nga các trường đại học, những người nghiên cứu tiếng Nga và ngược lại cho những người Nga nghiên cứu tiếng Việt, đặc biệt trong dịch thuật trong việc nắm vững cách sử dụng liên từ так что trong tiếng Nga, cũng như việc truyền đạt liên từ trên bằng một số yếu tố tương đương trong tiếng Việt.   
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn