Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,952,363

 "Phương tiện biểu đạt quan hệ kết quả trong ngôn ngữ (Đối chiếu Nga-Anh-Việt)"
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Chủ nhiệm:  Nguyễn Ngọc Chinh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Thành viên:  
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Số: MS: B2002-16-10 ; Năm hoàn thành: 2003; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Ngôn ngữ
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn