Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,671,659

 "Nghiên cứu đặc trưng ngôn ngữ bản tin báo chí (Đối chiếu Nga, Anh, Việt)"/A study on linguistisc features of papers news (Russian in comparison with Vietnamese and English) - Ministry's project
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband c
Chủ nhiệm:  Nguyễn Ngọc Chinh; Thành viên:  
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Số: B2004-III-26 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Ngôn ngữ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn