Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,763,082

 “Giải pháp nâng cao hiệu quả dạy tiếng Việt cho học sinh nước ngoài tại Đại học Đà Nẵng”
Chủ nhiệm:  Nguyễn Ngọc Chinh; Thành viên:  Bùi Trọng Ngoãn, Nguyễn Hoàng Thân
Số: MS: B2006-III-04 ; Năm hoàn thành: 2007; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn