Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,430

 "Đặc trưng cấu trúc ngữ nghĩa của văn bản tin tiếng Nga (Qua trang web gazeta.ru )"/Structural-semantics features of Russian news texts (through website "gazeta.ru")
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Nguyễn Ngọc Chinh; Thành viên:  
Số: MS: T05-III-15 ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Ngôn ngữ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

marriage affairs all wife cheat i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn