Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,800,912

 "Xây dựng mô hình dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên tại huyện miền núi Ba Tơ, đề xuất các giải pháp dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006-2010”
unfaithful spouse will my husband cheat again
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  Nguyễn Ngọc Chinh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  Phạm Thị Ngọc Kim, Lê Thị Hằng, ...
Số: KHCN-QN ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Giáo dục

 


   
   
 
 
- Ứng dụng tại các cơ sở đào tạo nghề tại Quảng Ngãi, và các địa phương khác miền Trung - Tây Nguyên.
- Các Sở ban ngành có dạy nghề trên phạm vi cả nước.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn