Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,821,671

 "Thực trạng và giải pháp can thiệp sớm nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc-giáo dục trẻ khiếm thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng"
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
Chủ nhiệm:  Lê Thị Mai; Thành viên:  Nguyễn Ngọc Chinh, Nguyễn Thị Thanh Tùng, ...
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: KHCN-ĐN ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Giáo dục

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn