Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,629,821

 "Nghiên cứu phương thức biểu đạt ý nghĩa so sánh trong ngôn ngữ (Đối chiếu Nga-Việt)"
Chủ nhiệm:  Nguyễn Ngọc Chinh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Thành viên:  
Số: B2009-ĐN01-18 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Ngôn ngữ
Công trình nghiên cứu các phương thức biểu đạt ý nghĩa kết quả trong tiếng tiếng Nga và các yếu tố tương đương trong tiếng Việt
Ứng dụng tại khoa Nga, Ngữ văn trong các trường đại học Việt Nam
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn