Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,662,280

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Hồ Thị Hồng Thuỷ
Đề tài:

Lỗi liên kết trong bài văn của học sinh lớp 10 (Khảo sát tại trường THPT Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng)

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[2]Nguyễn Thị Ngân
Đề tài: Khảo sát lỗi chính tả của học sinh lớp 3 các trường tiểu học huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[3]Lương Thị Hồng Thúy
Đề tài:

Lỗi liên kết trong bài văn của học sinh lớp 11 (Khảo sát trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk)

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Tây Nguyên

 2017

 2018

[4]Nguyễn Phan Quỳnh Trang
Đề tài: Ngôn ngữ marketing bán hàng trực tuyến trên mạng internet

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[5]Nguyễn Thanh Tình
Đề tài: Đặc điểm ngôn ngữ phóng sự trên báo "Đà Nẵng"

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[6]Trịnh Tam Anh
Đề tài: Đặc điểm địa danh thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[7]Xa Doãn Hồng Thủy
Đề tài:

Địa danh văn hóa du lịch Quảng Nam dưới góc nhìn ngôn ngữ 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[8]Nguyễn Văn Đoàn
Đề tài: Phương thức biểu đạt quan hệ so sánh ...

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội

 2006

 2010

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn