Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,504,845

(Feb 7 2019 10:28AM)(Dec 29 2019 8:17PM)(Sep 3 2019 8:00AM)(Sep 3 2019 8:03AM)(Sep 3 2019 8:10AM)(Jul 14 2016 7:09PM)(Mar 21 2016 2:52PM)(Jul 14 2016 7:12PM)(Sep 3 2019 8:01AM)(Mar 21 2016 2:51PM)(Apr 6 2016 11:41AM)(Jan 11 2011 8:13PM)(Jan 11 2011 8:16PM)(Jan 11 2011 8:15PM)(Jan 11 2011 8:11PM)(Jan 11 2011 8:09PM)(Jan 11 2011 8:08PM)(Jan 4 2011 11:30AM)(Jan 11 2011 8:05PM)(Jan 11 2011 8:03PM)(Jan 11 2011 8:02PM)(Jan 11 2011 7:59PM)
[1]Di tích và thắng cảnh ở Việt Nam (Sách) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Đồng tác giả: Nguyễn Thanh Trường. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2019.
[2]Phương pháp học đại học và nghiên cứu khoa học (Tập bài giảng) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 2019.
[3]Tổng quan du lịch (Tập bài giảng) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2019.
[4]Nghe Tin tức thời sự (Tập bài giảng cho LHS nước ngoài) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2018.
[5]Tiếng Việt 1, 2, 3 (Tập bài giảng dùng cho SV nước ngoài chuyên ngành Kinh tế, Kỹ thuật) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2018.
[6]Bảo tồn, phát triển di tích lịch sử, văn hóa Quảng Nam-Đà Nẵng: Mô hình và giải pháp (Sách) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh, Nguyễn Thanh Trường, Nguyễn Ngọc Nhật Minh. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2016.
[7]Các di sản văn hóa nổi tiếng thế giới (Tập bài giảng) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Nơi XB: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Năm 2016.
[8]Văn hóa phật giáo Việt Nam (Tập bài giảng) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Nơi XB: Trường Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng. Năm 2016.
[9]Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (Tập bài giảng) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2015.
[10]Di tích và thắng cảnh Việt Nam (Tập bài giảng) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng. Năm 2015.
[11]Tôn giáo và Tín ngưỡng ở Việt Nam (Tập bài giảng) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng. Năm 2011.
[12]Vấn đề dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi – Thực trạng và một số giải pháp qua mô hình dạy nghề thổ cẩm tại huyện Ba Tơ (Sách) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh-Phạm Thị Ngọc Kim. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên. Năm 2010.
[13]Ý nghĩa kết quả và phương thức biểu đạt trong câu phức hợp (Đối chiếu Nga-Anh-Việt) (Sách chuyên khảo) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên. Năm 2010.
[14]Quan hệ so sánh trong tiếng Nga hiện đại và một số phương thức truyền đạt tương đương trong Tiếng Việt (Sách) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh – Nguyễn Văn Đoàn. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên. Năm 2010.
[15]Giáo dục học sinh khiếm thính tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt Tp. Đà Nẵng – Thực trạng và giải pháp (Sách) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Đồng tác giả: Ngô Thị Thanh Nhung, Trần Bích Thủy. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Đà Nẵng. Năm 2008.
[16]Phương thức biểu đạt mối quan hệ nguyên nhân - kết quả trong câu phức hợp trong tiếng Nga đối chiếu với tiếng Việt (Trên ngữ liệu tiếng Nga) (Sách) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Đà Nẵng. Năm 2008.
[17]Nói tiếng Việt Chủ biên: Nguyễn Phong Nam. Đồng tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Nguyễn Thị Thịnh, Cao Thị Thanh Bình, .... Nơi XB: Trường ĐH Sư phạm- Đại học Đà Nẵng (Lưu hành nội bộ). Năm 2005.
[18]Giáo trình Tiếng Việt thực hành, Tập 1 (Sách) Chủ biên: Nguyễn Phong Nam. Đồng tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Phan Văn Hòa, Cao Thị Thanh Bình, Nguyễn Đăng Châu, Nguyễn Thị Như Sanh, Phạm Văn Tường. Nơi XB: Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh. Năm 2004.
[19]Giáo trình Tiếng Việt thực hành, Tập 2 (Sách) Chủ biên: Nguyễn Phong Nam. Đồng tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Nguyễn Thị Như Sanh, Nguyễn Thị Thịnh, .... Nơi XB: Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh. Năm 2004.
[20]Giáo trình dạy nghe dành cho SV năm 4 khoa Nga Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng (Lưu hành nội bộ). Năm 1995.
[21]Giáo trình dạy nói dành cho SV năm 2 khoa Nga Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Nơi XB: Cơ sở ĐH SP NN Đà Nẵng (Lưu hành nội bộ). Năm 1993.
[22]Từ và ngữ bộ môn Lý thuyết tiếng Nga Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Nơi XB: Cơ sở ĐH SP NN Đà Nẵng (Lưu hành nội bộ). Năm 1989.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn