Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,380,532

 Giáo dục học sinh khiếm thính tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt Tp. Đà Nẵng – Thực trạng và giải pháp (Sách)
Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh; Đồng tác giả: Ngô Thị Thanh Nhung, Trần Bích Thủy
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Đà Nẵng; Mã số: PGK12T8-LKT ;Năm XB: 2008
Số lượng XB: 1000; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Giáo dục
TÓM TẮT
Đề tài nghiên cứu đã vận dụng hệ thống lý luận về vấn đề khái niệm trẻ khiếm thính, các mô hình giáo dục dành cho trẻ khiếm thính, những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục trẻ khiếm thính, công tác quản lý giáo dục trẻ khiếm thính. Thông qua cơ sở lý luận, đề tài khẳng định: Trong giáo dục đặc biệt, để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ khuyết tật nói chung và trẻ khiếm thính nói riêng cần có sự phối hợp của các cấp, từ Trung ương đến các địa phương, từ tỉnh/thành phố đến các quận/huyện, đến các xã/phường, thôn và tổ dân phố; các ngành như Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, …; Sự cố gắng của các cơ sở, trường chuyên biệt và của cả chính bản thân gia đình và trẻ khiếm thính.
Đề tài đã khảo sát thực trạng giáo dục trẻ khiếm thính tại các trường chuyên biệt ở thành phố Đà Nẵng, qua đó đưa ra nhận xét, đánh giá về những thành tựu, cũng như những khó khăn trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ khiếm thính, trong công tác quản lý giáo dục trẻ khiếm thính trong thời gian qua, tìm hiểu nguyên nhân tác động đến chất lượng giáo dục trẻ khiếm thính tại các trường chuyên biệt.
Đề tài đã đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu trong thời điểm hiện tại và thực hiện mục tiêu của các trường trong tương lai, bao gồm một hệ thống gồm các giải pháp: tuyên truyền nâng cao nhận thức; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên; hướng dẫn phụ huynh chăm sóc trẻ khiếm thính; sự phối hợp giữa các cấp các ngành; xây dựng chế độ khen thưởng cho giáo viên và học bổng cho học sinh; thành lập phòng tư vấn; công tác can thiệp sớm, chăm sóc thính học, kế hoạch giáo dục cá nhân, bồi dưỡng năng khiếu, tổ chức các hoạt động ngoại khoá và dạy nghề cho học sinh khiếm thính; điều chỉnh nội dung và sử dụng có hiệu quả phương pháp dạy học phù hợp với học sinh khiếm thính... Tất cả các giải pháp trên đều nhằm đạt được mục tiêu chất lượng giáo dục trẻ em khiếm thính, đặc biệt là mục tiêu làm sao đưa các em khiếm thính hoà nhập với cộng đồng. (Mục 1.2.3)
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn