Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 55,264,213

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]BTDTLSVH-Giới thiệu Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. (Aug 19 2016 12:05AM)
[2]BTPTDTLSVH Quảng Nam Đà Nẵng (sách) Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Nguyễn Thanh Trường, Nguyễn Ngọc Nhật Minh. (Jun 5 2016 4:49PM)
[3]Đọc 5 Tác giả: Baburina, Trubarova. (Aug 20 2019 6:58AM)
[4]Khảo sát cách đặt tên sản phẩm trên website mua sắm trực tuyến http://www.muachung.vn Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh1, Phan Thị Quỳnh Trang2 . (May 20 2016 5:50PM)
[5]LHHNN - tiểu-luận-danh-muc Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. (Oct 28 2016 9:59PM)
[6]LHHNN-mẫu-tiểu-luận Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. (Oct 12 2016 10:47AM)
[7]Mẫu-tiểu-luận-2018 Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. (Jan 13 2018 1:52PM)
[8]Nghe-TT-TS Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. (Aug 28 2019 9:09AM)
[9]NGHIÊN-CỨU-KHOA-HỌC Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. (Oct 29 2016 3:27PM)
[10]PCHTV-mẫu-tiểu-luận-kiểm-tra Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. (Oct 12 2016 10:50AM)
[11]PPNCKH-ĐHNN Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. (Aug 15 2019 9:17PM)
[12]PPNCKH-KTRUC Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. (Aug 15 2019 9:14PM)
[13]TGPĐ-2019 Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. (Oct 9 2019 5:45PM)
[14]Tiểu-luận-bài-bá0 Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh-Học Viên, Sinh viên. (Sep 28 2017 10:19PM)
[15]TQDL-ĐHNN Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. (Aug 15 2019 9:19PM)
[16]TT&TGPĐ Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. (Oct 6 2019 3:43PM)
[17]TV-19-ĐHKTRUC Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. (Nov 5 2019 12:04PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn