Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,661,710

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phương pháp học đại học và nghiên cứu khoa học
Ngành: Khoa học giáo dục
 2019 Sinh viên đại học, hệ chính quy  
[2]Các tư tưởng và tôn giáo phương Đông
Ngành: Quan hệ quốc tế
 2019 Sinh viên khoa Quốc tế học, ngành Đông phương học, hệ chính quy.  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[3]Tổng quan du lịch
Ngành: Ngoại ngữ
 2019 Dinh viên hệ chính quy, các khoa: Pháp, Nga, Tiếng Anh Chuyên ngành  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
[4]Dịch (Nga - Việt, Việt - Nga)
Ngành: Khoa học XHNV
 2016 Sinh viên chính quy  Khoa Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng
[5]Phong cách học tiếng Việt
Ngành: Văn hoá học
 2016 Sinh viên đại học hệ chính quy  Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
[6]Lịch sử và Văn hóa Châu Á
Ngành: Quan hệ quốc tế
 2016 Sinh viên chính quy  khoa Quốc tế học, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng
[7]Các tôn giáo phương Đông
Ngành: Tôn giáo & thần học
 2016 Sinh viên hệ chính quy  Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
[8]Văn hóa Phật giáo Việt Nam
Ngành: Văn hoá học
 2015 Sinh viên đại học hệ chính quy  Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
[9]Các di sản văn hóa nổi tiếng thế giới
Ngành: Văn hoá học
 2015 Sinh viên chính quy, chuyên ngành Văn hóa học  Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
[10]Phương pháp luận Nghiên cứu khoa học
Ngành: Khoa học giáo dục
 2014 Sinh viên chính quy  Khoa Y - Dược, ĐH Đà Nẵng Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Kiến trúc ĐN.
[11]Ngôn ngữ học đối chiếu
Ngành: Ngữ văn
 2014 Sinh viên khoa Anh, đại học chính quy, Trường Đại học Kiến trúc ĐN; Sinh viên khoa tiếng Trung, Trường đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng.  
[12]Di tích và thắng cảnh ở Việt Nam
Ngành: Văn hoá học
 2013 Sinh viên chính quy ngành Việt Nam học  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[13]Loại hình học ngôn ngữ (Linguistic typology/Типология лингвистики)
Ngành: Ngữ văn
 2013 Học viên sau đại học ngành Ngôn ngữ học  Đại học Đà Nẵng
[14]Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa Việt Nam
Ngành: Ngữ văn
 2012 Sinh viên đại học, chính quy  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
[15]Tôn giáo và Tín ngưỡng ở Việt Nam
Ngành: Văn hoá học
 2012 Sinh viên chính quy
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng
[16]Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt
Ngành: Quan hệ quốc tế
 2008 Sinh viên hệ chính quy  Khoa Quốc tế học, Trường Đai học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
[17]Tiếng Việt thực hành, Tiếng Việt, Chuyên đề Tiếng Việt, Cơ sở Ngôn ngữ học và tiếng Việt
Ngành: Ngữ văn
 2001 - Sinh viên nước ngoài (Lào, Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Cộng hòa Liên bang Đức, Philipine ...); - Sinh viên bậc cao đẳng, đại học ngành Sư phạm Mầm non, Tiểu học; - Sinh viên khoa Ngoại ngữ (tiếng Trung, tiếng Anh)  Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng;
[18]Nghe hiểu tiếng Nga (Аудирование)
Ngành: Ngoại ngữ
 1994 Sinh viên chính quy, khoa Nga năm 3, 4
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[19]Nghe, Nói tiếng Anh (Listening, Speaking)
Ngành: Ngoại ngữ
 1994 Sinh viên hệ tại chức
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường ĐHSP, Đại học Đà Nẵng
[20]Nghe hiểu tiếng Nga (Аудирование)
Ngành: Ngoại ngữ
 1985 Sinh viên hệ chính quy  - 1985-1994. Cơ sở Đại học Sư phạm Đà Nẵng - 1994-2000 -> đến nay: Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[21]Nói tiếng Nga (Говорение)
Ngành: Ngoại ngữ
 1985 Sinh viên chính quy khoa Nga, năm 2
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 - Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng - Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà nẵng
[22]Đọc hiểu (чтение)
Ngành: Ngoại ngữ
 1985 Sinh viên chính quy khoa Nga năm 2-3
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 - Cơ sở Đại học Sư phạm Đà Nẵng - Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[23]Cú pháp câu phức tiếng Nga (Синтаксис cложного предложения русского языка)
Ngành: Ngoại ngữ
 1983 Sinh viên tiếng Nga chính quy năm 4  - Cơ sở Đại học Sư phạm Đà Nẵng - Trường ĐH Sư phạm Huế
[24]Thực hành tiếng Nga (Развитие речи)
Ngành: Ngoại ngữ
 1979 Sinh viên khoa Ngoại ngữ, hệ chính quy, tiếng Nga  Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng, Cơ sở ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng, Trường ĐHSP, Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐH Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn