Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,662,171

  

1. Giấy chứng nhận học tập nâng cao trình độ chuyên môn, Viện tiếng Nga Puskin, Liên Xô, 26/5/1984.
2. Giấy chứng nhận học tập nâng cao trình độ chuyên môn, Trường Đại học Sư phạm Gherxen, Liên Xô, 21/11/1989.
3. Chứng chỉ môn học “Tâm lý dạy học và lý luận dạy học đại học”, Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục, 16/9/1994.
4. Chứng chỉ môn học “Phương pháp giảng dạy đại học”, Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục-Bộ Giáo dục và Đào tạo, 28/11/1994.
5. Chứng chỉ môn học “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học”, Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục-Bộ Giáo dục và Đào tạo, 10/10/1995.
6. Chứng chỉ Giáo dục học đại học, Trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo TW 1, 18/3/1997.
7. Giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá bồi dưỡng Quản lý hành chính Nhà nước cho cán bộ-công chức ngành giáo dục và đào tạo, Trường cán bộ quản lý Giáo dục và Đào tạo, 8/9/1997.
8. Giấy chứng nhận đã dự lớp bồi dưỡng: Kiến thức Hội nhập kinh tế quốc tế ngành giáo dục và đào tạo, Học viện Quản lý giáo dục, 30/7/2008.
9. Chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục, 9/9/2008.
10. Chứng chỉ tập huấn Workshop ‘Development of Pedagogical Skills for English Language Teachers”, Đại học Đà Nẵng – Azusa Pacific University (USA) tổ chức, 13/7/1996.
11. Chứng chỉ “Building Research Capacity: Enhancing Research Cultures and Research Supervision”, The University of Queesland, Danang, 8-12/1/2007.
12. Chứng nhận tham gia Hội nghị “Phát triển phương pháp nghiên cứu khoa học”, Đại học Đà Nẵng - Đại học Hawaii tổ chức, 4/2007.
13. Chứng nhận tham gia Hội nghị “Phát triển phương pháp giảng dạy”, Đại học Đà Nẵng - Đại học Hawaii tổ chức, 6/2007.
14. Chứng nhận “Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh”, Bộ Chỉ huy quân sự Tp. Đà Nẵng, 2008.
15. Ủy viên Ban Chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam lần thứ IV (nhiệm kỳ 2005-2010) và lần thứ V (nhiệm kỳ 2010-2015).
16. Phó Trưởng ban vận động thành lập Hội Ngôn ngữ học Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên, QĐ số 29/2011/QĐ-HNN, ngày 22/4/2011.
17. Ủy viên Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước: "Những từ chỉ y phục của người Nga và người Việt xét từ góc độ đối chiếu" của NCS Phạm Thị Hồng, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008.
18. Ủy viên Ban tuyển chọn UWC Việt Nam (từ 2011)
19. Tham quan - Học tập tại các trường đại học tại Bắc Kinh, Thiểm Tây (Trung Quốc) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, Thời gian từ 15/6/2006-30/6/2006.
20. Tham quan học tập các trường Đại học Quốc gia Lào, Udon Thani Rajabhat Thái Lan từ ngày 17/12/2008 đến ngày 27/12/2008 do Đại học Đà Nẵng tổ chức.
21. Ủy viên, ủy viên thư ký của nhiều Hội đồng xác định, tuyển chọn các đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ, cấp cơ sở của Đại học Đà Nẵng.
22. Chủ tịch, uỷ viên, ủy viên thư ký, uỷ viên phản biện của nhiều Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ, sáng kiến kinh nghiệm cấp Bộ, cấp cơ sở, cấp thành phố/tỉnh.
23. Phản biện nhiều bài báo cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên trong các lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học nhân văn (Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ học đối chiếu, Phương pháp giảng dạy tiếng nước ngoài, phương pháp giảng dạy tiếng Việt, Giáo dục học, ...).
24. Tập huấn về nghiên cứu khoa học tại: Câu lạc bộ Trẻ Trường ĐH Ngoại ngữ (2008), ĐH Đà Nẵng; Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm Đà Nẵng (2010); Đoàn thanh niên công sản HCM cơ quan Đại học Đà Nẵng (10.2012); Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kontum (12.2012); Trường Cao đẳng Công nghệ, ĐHĐN (10.2013); Sinh viên khoa Y-Dược, Đại học Đà Nẵng (2013); Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Đà Nẵng (11.2013); Sinh viên khoa Trung, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng (28.3.2015).
25. Phó chủ tịch Hội Ngôn ngữ học thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2013-2018.
26. Chủ tịch, uỷ viên, ủy viên thư ký, uỷ viên phản biện của nhiều Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ học, Đại học Đà Nẵng.
27. Tập huấn "Bồi dưỡng Kỹ năng Biên tập tin bài", Trung tâm hỗ trợ phát triển Thông tin và Truyền thông, Cơ quan đại diện của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Tp. Đà Nẵng tổ chức, 12/2015. 
28. Giảng viên cao cấp, QĐ số, Bộ Nội vụ, tháng 7 năm 2016.
29. Nhà giáo ưu tú, QĐ số 2381/QĐ-CTN ngày 18 tháng 11 năm 2017 (Vào sổ vàng số 123).

 

 
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra


  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn