Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,732,687

 BTPTDTLSVH Quảng Nam Đà Nẵng (sách)
Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Nguyễn Thanh Trường, Nguyễn Ngọc Nhật Minh
Cuốn sách trình bày cơ sở lý luận, thực trạng và các giải pháp bảo tồn, phát triển di tích lịch sử và văn hóa ở Quảng Nam và Đà Nẵng.
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn