Nguyễn Ngọc Hùng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,919

 
Mục này được 23476 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Ngọc Hùng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  18/04/1962
Nơi sinh: Hội An Quảng nam
Quê quán Hội An - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Tại: Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Hành Chính - Tổng Hợp; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Chức vụ: Trưởng phòng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng DD và CN; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Vẽ kỹ thuật xây dựng - acad; Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 213 Trần Phú Kon Tum
Điện thoại: 0603 913 029; Mobile: 0903582448
Email: nnhung@kontum.udn.vn; hungnguyenngoc406@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

1985-1990: Làm việc tại Công ty Xây dựng tỉnh Gia Lai Kon Tum


1991-1996: Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Xây lắp và kinh doanh nhà Kon Tum


1996 -1999 Phó Giám đốc Công ty Tư vấn Xây dựng DD và CN Kon Tum


1999 - 2007 Giám đốc Công ty Tư vấn Xây dựng DD và CN Kon Tum


03/2008 đến nay: Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Lựa chọn hợp lý kích thước dầm bẹt theo điều kiện độ võng theo tiêu chuẩn ACI 318 2002 trong kết cấu nhà nhiều tầng. Tác giả: Nguyễn Ngọc Hùng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(100).2016. Trang: 40. Năm 2016. (May 13 2016 2:53PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn