Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Khảo sát lỗi phổ biến trong sử dụng mạo từ xác định "the" của học sinh lớp 10 và đề xuất giải pháp ghi nhớ cách dùng mạo từ "the" bằng thơ.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thúy; Nguyễn Ngọc Nhật Minh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 4(77).2014;Từ->đến trang: 92;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo khảo sát lỗi khi sử dụng mạo từ xác định “the” của học sinh lớp 10 tại hai trường Trung học phổ thông (THPT) Hòa Vang và Cẩm Lệ, đồng thời tìm hiểu tính khả thi của việc sử dụng một số bài thơ bằng tiếng Việt giúp ghi nhớ cách sử dụng mạo từ “the” cho học sinh. Dữ liệu được thu thập từ nghiên cứu thực nghiệm, phiếu khảo sát cho sinh viên và hình thức phỏng vấn cho giáo viên. Việc phân tích dữ liệu dựa trên mô hình phân tích lỗi của Corder (1984) và phương pháp định tính và định lượng để trả lời vấn đề nghiên cứu. Kết quả cho thấy học sinh mắc lỗi ở 3 dạng: thiếu, thừa và nhầm lẫn mạo từ “the”, và các lỗi được cải thiện cho thấy việc dùng các bài thơ tóm tắt quy luật khả thi trong dạy và học mạo từ ở môi trường THPT. Ngoài ra, nghiên cứu cũng trình bày quan điểm của giáo viên cũng như học sinh về việc dạy mạo từ nói chung, mạo từ “the” nói riêng và phương pháp sử dụng thơ.
ABSTRACT
This article attempts to identify common errors of using the definite article “the”by tenth-grade students from Hoa Vang High School and Cam Le High School in Danang City and to investigate the effectiveness of using Vietnamese poems that summarise the rules of using article “the” to improve students’ performance. The research data were collected from the pilot study (pre-test and post-test), questionnaire for students and interview for teachers before being analysed using the Error Analysis Model of Corder (1984) and the qualitative as well as quantitative analysis methods. The findings indicate that there are three main types of errors - omission, addition and confusion - made by the students when they produced the English language using “the”. In addition, the research presents both the teachers and students’ views on teaching and learning articles in general and article “the” in particular, and on using the poems to enhance students’ understanding.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn