Nguyễn Ngọc Tuyền
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 16378 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Ngọc Tuyền
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  12/08/0
Nơi sinh: Hội An
Quê quán Hội An - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Đông Phương học; Tại: ĐH KHXH & NV Tp. HCM
Đơn vị công tác: Khoa Nhật - Hàn Thái; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Ngôn ngữ tiếng Hàn; Tại: Đại học ChungAng
Dạy CN: Tiếng Hàn
Lĩnh vực NC: Ngôn ngữ đối chiếu
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Hàn
Điện thoại: 0236 3699 334; Mobile: 0906 588 475
Email: tchya1984@gmail.com
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: 베트남어의 한자어 수용 양상 연구 -한국어 한자어 수용 실태를 참고하여 = A Comparative Study of Aspect of Acceptance of Chinese characters in Vietnam and Korea -focused on Vietnamese Case. Chủ nhiệm: Nguyen Ngoc Tuyen. Mã số: 104897294. Năm: 2017. (Oct 8 2019 12:26PM)
[2] Đề tài Khác: 화이역어를 통하여 본 명대인(明代人)의 교양 = AN OVERVIEW ON THE SOPHISTICATION OF THE MING DYNASTY'S PEOPLE THROUGH “HUA-YI-YI-YU”. Chủ nhiệm: 한재영(Han, Jae-young). Thành viên: 응우옌 응옥 뚜이옌(Ngoc Tuyen Nguyen). Mã số: 102876388. Năm: 2016. (Oct 8 2019 12:28PM)
  
 Sách và giáo trình
(Oct 8 2019 12:32PM)
[1]Park Tae Joon: Người đàn ông của thép Chủ biên: Lee Dae Hwan. Đồng tác giả: Ku Su Jeong, Nguyễn Ngọc Tuyền biên dịch. Nơi XB: NXB Trẻ. Năm 2010.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn