Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,037,590

 Đường mơ về Tự ngã trong thơ văn Phạm Thái
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Huy
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 7(68)2013;Từ->đến trang: 66-70;Năm: 2013
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phạm Thái (1777 - 1813) là một khuôn mặt khá đặc biệt trong thơ văn Việt Nam giai đoạn cuối thế kỉ XVIII, đầu thế kỉ XIX. Thơ văn của ông chưa được lưu ý phân tích ở chiều sâu tâm lí, chiều sâu thẩm mĩ. Cũng từ đây, bộ mặt nhiều ủ rũ của chiếc áo khoác trên con người - lịch sử (theo lối quan phương) cần phải nhường chỗ cho cái sặc sỡ của con người - sinh thể nghệ thuật. Trên cơ sở đó, với tinh thần kiểm thảo những nghiên cứu đã có, trong bài viết này, chúng tôi hướng đến nghiên cứu thơ văn Phạm Thái trong một cái nhìn nghiêng về tâm lí học phân tích chiều sâu và cái hồn mộng của ông trước cuộc đời. Đó cũng là con đường đi tìm các khuôn mặt hiện diện của một Phạm Thái còn ẩn khuất trong nghệ thuật thơ văn.
ABSTRACT
Pham Thai (1777 - 1813) is one of the special artists in Vietnamese poetry and prose in the late of eighteenth and the early of nineteenth century. However, his poetry and prose have not been noted in the analysis of psychological and thought depth. Also here, the more moody side of the jacket on the human - history (in the style offices) need to make room for the colorful human - beings who art. On the basis of examining the available research, this paper aims to study the poetry and prose of Pham Thai in psychological perspective which analyzes his inner depth and soul in life. The paper will partly contributes to finding the new perspectives of Pham Thai art that are remaining hidden in poetry and prose.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn