Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,551,322

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Văn học Việt Nam (từ giữa thế kỉ XVIII đến hết thế kỉ XIX)
Ngành: Ngữ văn
 2014 SV Sư phạm Ngữ Văn, Cử nhân Văn học  Trường ĐHSP Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn