Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phương pháp nghiên cứu khoa học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Đại học  
[2]Phương pháp nghiên cứu khoa học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Đại học  
[3]Xã hội học
Ngành: Khoa học XHNV
 2015 Đại học  Đại học Sư phạm
[4]Văn học trung đại Việt Nam/ Lịch sử văn học Việt Nam
Ngành: Ngữ văn
 2014 SV Sư phạm Ngữ Văn, Cử nhân Văn học  Trường ĐHSP Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn