Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='nguyenquangtrung' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Nguyễn Quang Trung
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,614,911

 
Mục này được 11063 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Quang Trung
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  07/11/1981
Nơi sinh: Quảng Bình
Quê quán Quảng Ninh- Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ khí Động lực; Tại: Trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí Giao thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Kỹ thuật động cơ nhiệt; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Máy động lực
Lĩnh vực NC: Động cơ nhiệt, nhiên liệu mới,
Ngoại ngữ: English
Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ Khí Giao thông, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, 54 Nguyễn Lương Bằng, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 736945; Mobile: 0917981701
Email: trungckgt@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Bắt đầu làm việc tại Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng từ tháng 9 năm 2005.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chế tạo bộ hiệu chỉnh góc đánh lửa cho động cơ ô tô sử dụng xăng truyền thống sang sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ phối trộn ethanol cao. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Trung. Thành viên: 1. Huỳnh Tấn Tiến2. Vũ Văn Thanh3. Võ Anh Vũ. Mã số: Đ2015-02-139. Năm: 2016. (Apr 2 2017 9:16PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế chế tạo bộ giảm áp – hóa hơi cung cấp nhiên liệu LPG cho động cơ thí nghiệm. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Trung. Thành viên: Dương Đình Nghĩa. Mã số: T2013-02-58. Năm: 2013. (Jun 5 2014 9:45PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo bộ hồi lưu khí thải cho động cơ thí nghiệm Mazda WL. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Trung. Thành viên: Dương Đình Nghĩa. Mã số: T2012-02-33. Năm: 2012. (Jun 5 2014 9:40PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Mô hình hóa quá trình cháy động cơ diesel sử dụng lưỡng nhiên liệu ethanol-không khí hòa trộn trước. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Trung. Mã số: T2011-02-06. Năm: 2011. (Feb 13 2012 2:39PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Mô phỏng quá trình cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng xăng sinh học.Tác giả: Dương Việt Dũng, Nguyễn Quang Trung. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2015. ISSN 1859-4182. Trang:128-138. Xuất bản tháng 6/2016. Tác giả: Dương Việt Dũng, Nguyễn Quang Trung. TUYỂN TẬP CÔNG TRÌNH Hội nghị Khoa học Cơ học Thuỷ khí toàn quốc năm 2015. Số: Năm 2016. Trang: 128-138. Năm 2016. (Apr 2 2017 9:26PM)
[2]Bài báo: MÔ PHỎNG SỰ VẬN ĐỘNG DÒNG MÔI CHẤT TRONG QUÁ TRÌNH NẠP Ở ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG DỤNG NHIÊN LIỆU XĂNG-ETHANOL. Tác giả: Dương Việt Dũng , Nguyễn Quang Trung. TUYỂN TẬP CÔNG TRÌNH Hội nghị Khoa học Cơ học Thuỷ khí toàn quốc năm 2013. Số: 2014. Trang: 112-120. Năm 2015. (Apr 2 2017 9:44PM)
[3]Bài báo: Mô hình nhiệt động tính nhiệt độ môi chất công tác động cơ đánh lửa cưỡng bức từ dữ liệu áp suất. Tác giả: Huỳnh Tấn Tiến, Nguyễn Quang Trung. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: Số: 5 [90]. Trang: 93-97. Năm 2015. (Apr 2 2017 9:59PM)
[4]Bài báo: Mô hình tính nhiệt độ trong buồng cháy động cơ diesel phun gián tiếp từ dữ liệu áp suất buồng cháy phụ. Tác giả: Dương Việt Dũng, Nguyễn Quang Trung
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2013
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 01(2014). Trang: 76-85. Năm 2014.
(Jun 5 2014 9:33AM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm xác định tỷ lệ tham dự của ethanol trên động cơ diesel phun gián tiếp sử dụng lưỡng nhiên liệu ethanol-diesel. Tác giả: Nguyễn Quang Trung. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Trường đại học Quảng Bình
marriage affairs open i want an affair
. Số: 04. Trang: 56-64. Năm 2013.
(Jun 5 2014 9:34PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The effect of ethanol, butanol addition on the equivalence air-fuel ratio, engine performance and pollutant emission of an SI engine using gasohol fuels. Authors: Nguyen Quang Trung ; Huynh Tan Tien ; Phan Minh Duc. IEEE-System Science and Engineering (ICSSE), 2017 International Conference on. No: 10.1109/ICSSE.2017.8030941. Pages: 579-583. Year 2017. (Sep 19 2017 11:34AM)
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2014.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kết cấu tính toán động cơ đốt trong
Ngành: Cơ khí động lực
 2010 Đại học  Trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[2]Nhiên liệu và dầu mỡ
Ngành: Cơ khí động lực
 2006 Đại học
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn