Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Developing an Online Monitoring and Communication System for Glass Bottle Production line
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Quoc Dinh and Doan Quang Vinh
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: The 4th Vietnam conference on Mechatronics (VCM 2008),p.483-491, October 2008, Da nang, Vietnam; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2008
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn