Nguyễn Vinh San
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 45418 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Vinh San
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/07/1985
Nơi sinh: Đông Lĩnh - Đông Sơn - Thanh Hóa
Quê quán Đông Lĩnh - Đông Sơn - Thanh Hóa
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân Sư phạm Vật lý; Tại: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng công tác Sinh viên; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng phòng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục; Tại: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Năm 2007: Giảng dạy Vật lý tại trường Thực hành Sư phạm, Đại học Sư phạm - ĐHĐN


Năm 2010: Chuyên viên phòng Hành chính Tổng hợp, trường Đại học Sư phạm


Học cao học chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục tại Viện Đảm bảo chất lượng Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội


Năm 2011 đến 7/2014: Chuyên viên Tổ Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục, trường Đại học Sư phạm


Từ 7/2014 đến 11/2016:Bí thư Đoàn trường, Phó trưởng phòng Công tác Sinh viên


Từ 11/2016 đến nay:Đảng ủy viên, Trưởng phòng Công tác Sinh viên


 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn