Trần Đình Nguyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,198,769

 
Mục này được 34526 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Đình Nguyên
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/11/1958
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Anh; Tại: ĐHSP Huế
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Translation
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Điện thoại: 893124; Mobile: 0935730612
Email: tdnguyen02@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


1980 – 85:                   Dạy tại Khoa Ngoại Ngữ, ĐHSP Huế

1986 – hiện nay:          Dạy tại Khoa Anh, ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn