Nguyễn Thanh Giang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,289,658

 
Mục này được 34514 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thanh Giang
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  22/07/1981
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hòa Phong,Hòa Vang , Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Giáo dục thể chất; Tại: Đại học Thể dục Thể thao TW 1 Bắc Ninh
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Giáo dục thể chất; Tại: Đại học TDTT BẮC NINH
Dạy CN: Giáo dục thể chất
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Điện thoại: 3841325; Mobile: 0905265456
Email: nguyenthanhgiang456@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2004:Giảng dạy tại TT Giáo dục thể chất Đại học Đà Nẵng và hiện nay là Khoa Giáo dục Thể chất Đại học Đà Nẵng.
-2014: Giảng dạy tại Khoa Giáo dục thể chất Đại học Đà Nẵng, trợ lý Giáo dục Thể chất Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật.
-2018: Giảng dạy tại Khoa Giáo dục thể chất Đại học Đà Nẵng, ủy viên BCH công đoàn khoa, trợ lý Giáo dụcThể chất Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật.
-2019: Giảng dạy tại Khoa Giáo dục thể chất Đại học Đà Nẵng, Trưởng bộ môn Lý luận- Điền kinh- Thể dục, ủy viên BCH công đoàn khoa,
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng mô hình các câu lạc bộ thể dục thể thao trong sinh viên ở các cơ sở giáo dục thành viên Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Đàm Hùng phi. Thành viên: ThS. Võ Đình Hợp; ThS. Nguyễn Thanh Giang. Mã số: B2017-ĐHĐN-11. Năm: 2019. Chủ nhiệm: ThS. Đàm Hùng phi. Thành viên: ThS. Võ Đình Hợp ThS. Nguyễn Thanh Giang. Mã số: B2017-ĐHĐN-11. Năm: 2020. (Dec 6 2019 8:48PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu các giải pháp phòng chống chấn thương tập luyện môn học giáo dục thể chất cho sinh viên Đại học Sư Phạm Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Giang. Mã số: 60140103. Năm: 2013. (Jan 31 2015 10:34PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển thể lực cho nam sinh viên Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật- Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thanh Giang. Tạp chí Thiết bị Giáo dục. Số: 239. Trang: 63-64. Năm 2021. (Jul 21 2021 11:18AM)
[2]Bài báo: Thực trạng phong trào khiêu vũ thể thao tại Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyên Thanh Giang- Nguyễn Văn Quốc Dũng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc "Nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học". Số: ISBN: 978-604-80-5010-8. Trang: 50-59. Năm 2020. (Jul 21 2021 11:28AM)
[3]Tham luận: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TẠI KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: ThS. Đàm Hùng Phi ThS. Võ Đình Hợp – ThS. Nguyễn Thanh Giang. Hội thao khoa học Trường Đại học Tài chính Marketing. Tác giả: ThS. Đàm Hùng Phi. Hội thảo khoa học Trường Đại học Tài chính Marketing. Trang: 58-63. Năm 2019. (Dec 6 2019 8:55PM)
[4]Tham luận: Nhìn nhận của giảng viên trẻ khoa Giáo dục Thể chất về nghiên cứu khoa học. Tác giả: Th.s Nguyễn Thanh Giang. Kỷ yếu hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy môn giáo dục thể chất và phát triển các hoạt động thể thao ngoại khóa cho sinh viên Đại học Đà Nẵng lần 2.. Khoa Giáo dục Thể chất- Đại học Đà Nẵng. Trang: 42-44. Năm 2017. (Nov 17 2017 1:33PM)
[5]Tham luận: Ứng dụng và đánh giá các giải pháp phòng chống chấn thương tập luyện môn học giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng. Tác giả: Th.s Nguyễn Thanh Giang. Kỷ yếu hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy môn giáo dục thể chất và phát triển các hoạt động thể thao ngoại khóa cho sinh viên Đại học Đà Nẵng lần 1.. Khoa Giáo dục Thể chất- Đại học Đà Nẵng. Trang: 27-33. Năm 2016. (Nov 17 2017 1:21PM)
[6]Bài báo: Ứng dụng và đánh giá các giải pháp phòng chống chấn thương tập luyện môn học giáo dục thể chất cho sinh viên Đại học Sư Phạm Đà Nẵng. Tác giả: Th.s Nguyễn Thanh Giang. Tạp Chí Thể Thao. Số: 19. Trang: 32 -> 33. Năm 2015. (Oct 30 2017 9:00PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: SOLUTIONS TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF PHYSICAL EDUCATIONFOR STUDENTS AT THE UNIVESITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION - THE UNIVERSITY OF DA NANG. Authors: TH.S NGUYEN THANH GIANG. BAC NINH SPORT UNIVESITY. No: ISBN: 978-604-9887-50-5. Pages: 150-152. Year 2019. (Dec 13 2019 6:45PM)
[2]Article: APPLYING AND EVALUATING INFRASTRUCTURE SOLUTIONS IN EDUCATION PROGRAMS FOR PHYSICAL DEGREE STUDENTS OF UNIVERSITY OF EDUCATION, UNIVERSITY OF DA NANG . Authors: NGUYỄN THANH GIANG. Đại học Maha Sarakham Thái Lan. No: 0259. Pages: 449. Year 2018. (Mar 19 2018 9:10PM)
[3]Article: Evaluate the process of transforming and restoring some physiological indicators after running 100m for male athletes who specialize in Danang sports and physical training when the temperature of the environment changes. Authors: TS Nguyễn Nho Dũng, BS Lê Văn Xanh, TS Nguyễn Văn Long, ThS Đặng Hữu Lợi, ThS Nguyễn Thanh Giang. Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng. No: 1. Pages: 795->803. Year 2017. (Dec 12 2017 8:00PM)
  
 Khen thưởng
[1] Nguyễn Thanh Giang. Số: 02/QĐ-KT. Năm: 2007.
[2] Nguyên Thanh Giang. Số: 13/QĐ-HTT. Năm: 2015.
[3] Nguyên Thanh Giang. Số: 3046/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[4] Nguyễn Thanh Giang. Số: 45/QĐKT-CĐCQ. Năm: 2019.
[5] Nguyễn Thanh Giang. Số: 2862/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2020.
[6] Nguyễn Thanh Giang. Số: 96- QĐ/ĐU. Năm: 2021.
[7] Nguyễn Thanh Giang. Số: 96- QĐ/ĐU. Năm: 2021.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thể dục, điền kinh, bóng đá
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2004 Sinh viên  Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn