Nguyễn Thị Anh Thư
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 33563 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Anh Thư
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  16/04/1983
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện tử Viễn thông; Tại: Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học công nghệ tiên tiến; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện-Y sinh; Tại: Catholic University of America
Dạy CN: Electronic and Telecommunication Engineering/ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông; Biomedical Engineering/ Kỹ thuật Y sinh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: English
Địa chỉ liên hệ: Phòng C211, Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến, Trường ĐHBK-ĐHĐN, 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 3735112; +84 511 3841287; Mobile: +84 905 023049
Email: ntathu@dut.udn.vn; anhthu01@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2007-2009: Giảng viên khoa Điện tử Viễn thông, Đại học Bách Khoa, ĐHĐN

2009-2014: Nghiên cứu sinh, Đại học The Catholic University of America, Washington DC, USA
Nghiên cứu viên, Bệnh viện Washington DC, USA
Thành viên American Burn Association, USA

2014-2018: Giảng viên khoa Điện tử Viễn thông, Đại học Bách Khoa, ĐHĐN
Phụ trách Chương trình Tiên Tiến, ngành Điện tử Viễn thông

2017-nay: Phó Viện trưởng, Viện Công nghệ quốc tế DNIIT, ĐHĐN
2018-nay: Phó Trưởng khoa, Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến, Trường ĐHBK-ĐHĐN

 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Mạng Nơron tích chập Resnet50: ứng dụng nhận dạng khuôn mặt người hiệu quả trong các điều kiện môi trường phức tạp. Tác giả: Trần Quang Huy, Lê Tiến Nhật, Nguyễn Lương Quảng, Lã Tấn Đạt, Nguyễn Thị Anh Thư. Kỷ yếu hội nghị quốc gia lần thứ 12 về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin 2019. Số: 9780604-80-4338-4. Trang: 253. Năm 2019. (Jul 9 2020 9:46AM)
[2]Bài báo: An effective model for integratedintegrated face recognition and emotion detection. Tác giả: Trần Quang Huy, Nguyễn Lương Quảng, Lê Tiến Nhật, Lã Tấn Đại, Nguyễn Thị Anh Thư. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia 2019 "Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực" CITA. Số: 978-604-84-4453-2. Trang: 23. Năm 2019. (Jul 9 2020 9:55AM)
[3]Bài báo: Phân tích hiệu quả nhận dạng khuôn mặt trong mô trường không thuận lợi dựa trên sự kết hợp HAAR cascade and RESNET50. Tác giả: Trần Quang Huy, Nguyễn Lương Quảng, Lê Tiến Nhật, Lã Tấn Đại, Nguyễn Thị Anh Thư. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia ứng dụng công nghệ mới trong công nghệ xanhxanh ATIBG 2019. Số: 978-604-80-4202-8. Trang: 250. Năm 2019. (Jul 9 2020 9:56AM)
[4]Bài báo: Design an optimal multistage WDM-PON for the first deployment of FTTH-network in Vietnam. Tác giả: Nguyen Thi Anh Thu. DUT Selected Papers. Số: N/A. Trang: N/A. Năm 2006. (Apr 1 2014 12:39AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A study on CDIO-based STEAM program design and implementation. Authors: Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Ngọc Trâm Kha, Nguyễn Bá Hội, Phạm Văn Tuấn. Proceedings of the 16th International CDIO Conference, hosted on-line by Chalmers University of Tech, , năm 2020. No: 2002-1593. Pages: online. Year 2020. (Jul 9 2020 9:50AM)
[2]Article: Alignment and Mapping between CDIO standards and AUNQA criteria. Authors: Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Hồng Hải, Phan Minh Đức, Tan Kay Chuan, Nguyễn Thị Anh Thư. Proceedings of the 16th International CDIO Conference, hosted on-line by Chalmers University of Tech, , năm 2020. No: 2002-1593. Pages: online. Year 2020. (Jul 9 2020 9:51AM)
[3]Article: Construction of a digital and physical mouse model aimed at the study of electrical shock. Authors: Thu T. A. Nguyen; Jeffrey W. Shupp; Lauren T. Moffatt; Jessica C. Ramella-Roman. Proc. SPIE 8945, Design and Performance Validation of Phantoms Used in Conjunction with Optical Measurement of Tissue VI
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 8945. Pages: 894508-19. Year 2014.
(Mar 31 2014 11:58PM)
[4]Article: The efficacy of pressure relief maneuvers in spinal cord injury patients, a clinical study. Authors: Thuan Ho , Anh Thu Nguyen, Alison Lichy, Suzanne Groah, Jessica C. Ramella-Roman. Proc. SPIE 8938, Optical Fibers and Sensors for Medical Diagnostics and Treatment Applications XIV,doi:10.1117/12.2039545, USA.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. No: SPIE 8938. Pages: 89380U. Year 2014.
(Mar 31 2015 10:56AM)
[5]Article: Monitoring the impact of pressure on the assessment of skin perfusion and oxygenation using a novel pressure device. Authors: Jessica C. Ramella-Roman; Thuan Ho; Du Le; Pejhman Ghassemi; Thu Nguyen; Alison Lichy; Suzanne Groah. Proc. SPIE 8576, Optical Fibers and Sensors for Medical Diagnostics and Treatment Applications XIII. No: 8576. Pages: 85760N. Year 2013. (Apr 1 2014 12:08AM)
[6]Article: Skin microvascular and metabolic response to pressure relief maneuvers in people with spinal cord injury. Authors: Jessica C. Ramella-Roman; Du V. N. Le; Pejhman Ghassemi; Thu A. Nguyen; Alison Lichy; Suzanne Groah. Proc. SPIE 8579, Optical Interactions with Tissue and Cells XXIV. No: 8579. Pages: 85790R. Year 2013. (Apr 1 2014 12:13AM)
[7]Article: The Novel Application of a Spatial Frequency Domain Imaging System to Determine Signature Spectral Differences Between Infected and Non-Infected Burn Wounds. Authors: Thu T.A. Nguyen, Jessica C. Ramella-Roman, Lauren T. Moffatt, Rachel K. Truhan-Ortiz, Marion H. Jordan, and Jeffrey W. Shupp
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Journal of Burn Care and Research
marriage affairs open i want an affair
. No: 34. Pages: 44-50. Year 2013.
(Apr 1 2014 12:14AM)
[8]Article: Three-dimensional phantoms for curvature correction in spatial frequency domain imaging. Authors: Thu T. A. Nguyen, Hanh N. D. Le, Minh Vo, Zhaoyang Wang, Long Luu, and Jessica C. Ramella-Roman. Biomedical Optics Express. No: Vol. 3, Issue 6. Pages: pp. 1200–1214. Year 2012. (Apr 1 2014 12:17AM)
[9]Article: Modeling of skin cooling, blood flow, and optical properties in wounds created by electrical shock. Authors: T.T.A. Nguyen, J.W. Shupp, L.T. Moffatt, M.H. Jordan, J.C. Jeng, and J.C. Ramella-Roman
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Proc. SPIE. No: 8207. Pages: 8207A-05. Year 2012. (Apr 1 2014 12:22AM)
[10]Article: Assessment of the pathophysiology of injured tissue with an in vivo electrical injury model. Authors: Thu T. A. Nguyen, Jeffrey W. Shupp, Lauren T. Moffatt, Marion H. Jordan, James C. Jeng, Ellen J. Leto, and Jessica C. Ramella-Roman. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics. No: Vol. 18, Issue 4. Pages: 1403-1411. Year 2012. (Apr 1 2014 12:25AM)
[11]Article: The Novel Application of a Spatial Frequency Domain Imaging System to Determine Signature Spectral Differences Between Infected and Non-Infected Burn Wounds. Authors: Thu T.A. Nguyen, Jessica C. Ramella-Roman, Lauren T. Moffatt, Rachel K. Truhan-Ortiz, Marion H. Jordan, and Jeffrey W. Shupp
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Proceeding of American Burn Association, 44th Annual Meeting
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: vol. 33(2). Pages: S122. Year 2012.
(Apr 3 2014 11:30AM)
[12]Article: Better evaluation of electric shock injuries. Authors: Jessica Ramella Roman, Thu T. A. Nguyen, Lauren T. Moffatt, Marion H. Jordan and Jeffrey W. Shupp
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Biomedical Optics & Medical Imaging, SPIE Newsroom
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: N/A. Pages: N/A. Year 2012.
(Apr 1 2014 12:19AM)
[13]Article: Correction of curvature effects of biological media in Spatial Frequency Domain Imaging. Authors: Jessica C. Ramella-Roman, Thu T.A. Nguyen, Hanh Le Nguyen, Long Luu, Minh Vo, and Zhaoyang Wang. Proceeding of OSA conference, Biomedical Optics and 3D Imaging. No: N/A. Pages: N/A. Year 2012. (Apr 1 2014 12:23AM)
[14]Article: Correction of shape-induced artifacts in spectroscopic imaging of biological media. Authors: Jessica C. Ramella-Roman and Thu Nguyen. Biomedical Optics
walgreens prints coupons open free printable coupons
. No: ISBN: 978-1-55752-942-8, paper JM3A.38. Pages: doi:10.1364/BIOMED.2012.JM3A.38. Year 2012.
(Jul 25 2015 2:59PM)
[15]Article: Measuring the retina optical properties using a structured illumination imaging system. Authors: A. Basiri, T. A. Nguyen, M. Ibrahim, Q. D. Nguyen, Jessica C. Ramella-Roman
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. SPIE Proceedings
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: 7885. Pages: N/A. Year 2011.
(Apr 1 2014 12:37AM)
[16]Article: Use of spectroscopic imager for the assessment of optical properties and 3-D reconstruction of biological media. Authors: T.A. Nguyen, J. Shupp, J. Jordan, D. D. Duncan, and J. C. Ramella-Roman. Proceeding of CLEO conference: Laser Science to Photonic Applications. No: N/A. Pages: N/A. Year 2011. (Apr 1 2014 12:26AM)
[17]Article: Examination of local and systemic in vivo responses to electrical injury using an electrical burn delivery system. Authors: J. W. Shupp, L. T. Moffatt, T. Nguyen, J. C. Ramella-Roman, R. Hammamieh, S. A. Miller, E. J. Leto, D. Y. Jo, P. R Randad, M. Jett, J. C. Jeng, and M. H. Jordan. Journal Burn Care and Research
marriage affairs open i want an affair
. No: 33(1). Pages: N/A. Year 2011.
(Apr 1 2014 12:29AM)
[18]Article: A Novel Model For Studying Electrical Injury: Correlating Perturbations In Tissue Properties With Local And Systemic Molecular Markers. Authors: J. W. Shupp, L. T. Moffatt, T. Nguyen, J. C. Ramella-Roman, J. C. Jeng, M. H. Jordan
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Journal of Surgical Research. No: vol. 165(2). Pages: 183-183. Year 2011. (Apr 3 2014 3:59PM)
[19]Article: A Novel Methodology for Determining Injury Severity of Adjacent Tissue Following Electrical Injury Using Multi-Spectral Structured Illumination . Authors: T. A. Nguyen, A.R. Pavlovich, M.H. Jordan, J. W. Shupp, J. C. Ramella-Roman. Proceeding of American Burn Association, 43rd Annual Meeting. No: 32(2). Pages: 179. Year 2011. (Apr 1 2014 12:28AM)
[20]Article: A novel instrument aimed at measuring hypertrophic scar formation. Authors: J.C. Ramella-Roman, T.A. Nguyen, A.R. Pavlovich, P. Lemaillet, M.H. Jordan, J.W. Shupp. Journal of Physics: Conference Series, International Photonics and OptoElectronics Meetings. No: 277. Pages: 012002. Year 2010. (Apr 1 2014 12:35AM)
[21]Article: Imaging spectroscopy of thermal and electrical burns. Authors: T.A. Nguyen, A. Basiri, J.C. Ramella-Roman. SPIE Proceedings on Photonics in Dermatology and Plastic Surgery. No: 7548. Pages: 7548A. Year 2010. (Apr 1 2014 12:32AM)
[22]Presentations: Extrapolation of skin optical properties with structured illumination and 4 phase algorithm. Authors: T. A. Nguyen, Ali Basiri, Jeff Shupp, Jessica C. Ramella-Roman
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. National Institute of Standard and Technology, USA
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Pages: N/A. Year 2010.
(Apr 1 2014 12:38AM)
[23]Article: A Novel Model of Skin Electrical Injury. Authors: Thu T. A. Nguyen, Ali Basiri, J. W. Shupp, A. R. Pavlovich, M. H. Jordan, Z. Sanford, J. C. Ramella-Roman. SBEC 2010, IFMBE Proceeding. No: 32. Pages: 504-507. Year 2010. (Apr 1 2014 12:30AM)
[24]Article: Assessment of electrical burn injury using structured illumination and electrical injury model. Authors: T.A. Nguyen, A. Basiri, J.W. Shupp, L.T. Moffatt, M.H. Jordan, E. Leto, J.C. Ramella-Roman. SPIE Saratov Fall Meeting Optical Technologies in Biophysics and Medicine. No: N/A. Pages: N/A. Year 2010. (Apr 1 2014 12:33AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lại Phước Sơn
Đề tài: Nghiên cứu phát triển mô hình thiết bị đeo tay đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2015

 2016

[2]Nguyễn Ngọc Thạch
Đề tài: Điều khiển camera bám đuổi mục tiêu di động

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2014

 2015

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] - “Burke/Yannas bioengineering best paper” Award, American Burn Association

 Kỹ thuật

 2012

 

 American Burn Association, USA

viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
losartankalium krka bivirkninger go losartan
  
 Khen thưởng
[1] INTEL Scholarship. Năm: 2002.
[2] ODON VALLET Scholarship. Năm: 2003.
[3] Provost Scholarship, The Catholic University of America. Năm: 2009.
[4] Active Membership - American Burn Association, USA. Số: 20743. Năm: 2012.
  
 Thông tin khác
  Scholarships:

- Doctoral fellowship, Vietnamese Ministry of Education and Training, interviewed by the U.S. National Academy. 
- Provost scholarship, The Catholic University of America, 2009-2011.
- Doctoral research assistantship, The Catholic University of America, 2009-2013.

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn