Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,680

 Ý nghĩa văn hóa xã hội trong "International Express" và những tác động của việc đưa các ngữ cảnh văn hóa xã hội vào giảng dạy tiếng Anh thương mại tại Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hương
Nơi đăng: Tạp chí Đại học Bristol; Số: 4/2011;Từ->đến trang: 5;Năm: 2011
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn