Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,776,425

 Nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ đào tạo tín chỉ
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Hải Hà; Thành viên:  TS. Lê Minh Thái Trường Cao đẳng công nghệ thông tinTS. Phan Minh Đức Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Số: B2009-DDN-15 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Quá trình đào tạo là tập hợp một chuỗi các hoạt động nghiệp vụ theo thời gian, liên quan đến tất cả các bộ phận chức năng trong nhà trường trên nền một hệ cơ sở dữ liệu thống nhất.

Quy trình quản lý như sau:

Lập các chương trình đào tạo theo chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường, các chương trình đào tạo này do các khoa đào tạo trong trường làm

Khi sinh viên trúng tuyển vào trường, nhà trường phân bổ sinh viên vào các lớp sinh hoạt theo từng ngành mà sinh viên trúng tuyển

Tạo mã số sinh viên theo quy định cho từng sinh viên. Mỗi sinh viên sẽ dùng mã số sinh viên này truy cập vào website để xem thông tin cá nhân.

Trước mỗi học kỳ, phòng đào tạo sẽ lập kế hoạch tổ chức học tập, mở các lớp học theo đúng kế hoạch, lập thời khóa biểu cho các lớp học phần này.

Sau đó tổ chức sinh viên đăng ký học phần

Khi kết thúc đăng ký học phần, kiểm tra lại số lượng lớp, nếu lớp nào có số lượng sinh viên đăng ký học ít quá, không đủ mở lớp thì hủy lớp học phần đó. Sau đó gửi thời khóa biểu chính thức cho giảng viên đứng lớp.

Đối với các sinh viên được miễn giảm học phí, thì tiến hành đánh dấu vào phần miễn giảm học phí để không thu học phí các sinh viên này.

Tiến hành thu học phí cho sinh viên (có thể liên kết với ngân hàng để chuyển khoản học phí, sau đó cập nhật học phí từ file excel dữ liệu thu học phí mà ngân hàng đã gửi về).

Sau khi kết thúc nộp học phí, thì tiến hành in danh sách thi cho các lớp học phần: danh sách kiểm tra giữa kỳ, bài tập, cuối kỳ.

Nhập điểm: Phòng đào tạo sẽ nhập điểm cho tất cả các khoa; đồng thời khoa giảng dạy lớp học phần nào sẽ nhập điểm cho lớp học phần đó; khi nhập điểm đồng thời tiến hành đối chiếu so sánh điểm do khoa và phòng đào tạo nhập xem có lệch điểm không.

Khi đã có đầy đủ điểm của các lớp học phần thì tiến hành cho sinh viên phúc khảo học phần, và nhập điểm phúc khảo vào trong chương trình.

Khi kết thúc một học kỳ thì tính kết quả học tập cho sinh viên các lớp, dựa trên kết quả học tập này để tiến hành xét học bổng, xét lưu ban lên lớp.

Đối với các sinh viên cuối khóa, thì tiến hành xét nhận đồ án tốt nghiệp.

Khi sinh viên đã hoàn thành xong đồ án tốt nghiệp thì xét tốt nghiệp và in giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cùng với các quyết định tốt nghiệp cho sinh viên.

Đối với sinh viên chưa tốt nghiệp, có thể lập các loại bảng điểm: bảng điểm quá trình học tập, bảng điểm học tập chỉ định trong khoảng thời gian, bảng điểm tích lũy cả quá trình hoặc trong khoảng thời gian. Đối với sinh viên đã tốt nghiệp, có thể lập bảng điểm tổng kết toàn khóa học.
                Những sinh viên đã tốt nghiệp, hay ngừng học, thôi học sẽ được lưu trữ trong hồ sơ lưu trữ.
Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn