Nguyễn Thị Hải Vân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 22267 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Hải Vân
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  14/09/1983
Nơi sinh: Thạch Đồng - Thạch Hà - Hà Tĩnh
Quê quán Thạch Đỉnh - Thạch Hà - Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sản xuất tự động; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức - Hành chính; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Điện; Tại: Viện Bách Khoa Grenoble
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: 48 Cao Thắng, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng Điện thoại:
Điện thoại: ; Mobile: +84 (0) 915 878 527
Email: haivanbk2010@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
9/2006 - nay: giảng viên khoa Sư phạm Công nghiệp, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị nâng mini có tải trọng 150 kg. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Hải Vân. Thành viên: ThS. Phạm Minh Mận. Mã số: B2017-DN06-08. Năm: 2019. (Jun 18 2020 8:04PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế hệ thống tưới nước tự động phục vụ tưới tiêu cho vườn cây theo độ ẩm của đất và nhiệt độ nhà kính.. Chủ nhiệm: TS. NGUYỄN THỊ HẢI VÂN. Mã số: T2016-06-14. Năm: 2016. (Nov 29 2016 5:44AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Bond-Graph based simulation of sensors and piezoelectric beams’ ranges in the energy recovery circuit. Tác giả: Duong Quang Thien; Nguyen Thi Hai Van. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (Science & Technology Development journal – Engineering and Technology). Số: ISSN: 2615-9872. Trang: 01-05. Năm 2019. (Jul 2 2020 6:42PM)
[2]Bài báo: Nhận dạng cử chỉ bàn tay con người cho các ứng dụng trên Robot. Tác giả: Thang Hoang, Nguyen Thi Hai Van. Kỷ yếu hội nghị khoa học Công nghệ toàn quốc về Cơ khí - Động lực 2017. Số: ISBN: 978-604-73-5603-4. Trang: 189 - 191. Năm 2017. (May 16 2018 8:10AM)
[3]Bài báo: PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH VÀ ĐO THỬ NGHIỆM SỰ KẾT HỢP NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CUNG CẤP CHO HỆ THỐNG ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG TẠI KHU VỰC VEN BIỂN VIỆT NAM. Tác giả: Phan Cao Thọ, Phạm Minh Mận, Nguyễn Thị Hải Vân. Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN 1859 - 1531. Trang: 85-89. Năm 2017. (May 16 2018 8:14AM)
[4]Bài báo: Phân tích động học ROBOT SONG SONG PHẲNG KIỂU TAM GIÁC. Tác giả: Nguyễn Phú Sinh, Nguyễn Thị Hải Vân. Tạp chí ISSN 1859-1531 khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN 1859-1531. Trang: 59-63. Năm 2017. (May 16 2018 8:17AM)
[5]Bài báo: TỐI ƯU HÓA GÓC ĐÁNH LỬA VÀ TỈ LỆ NHIÊN LIỆU TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG. Tác giả: Hoàng Thắng1, Nguyễn Thị Hải Vân1, Trần Quốc Ân2. Tạp chí ISSN 1859-1531 khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN 1859 - 1531. Trang: 64-67. Năm 2017. (May 17 2018 8:10AM)
[6]Bài báo: Ứng dụng điều khiển logic mờ để điều khiển Quadcopter. Tác giả: Hoàng Thắng1, Đào Thanh Hùng1, Nguyễn Thị Hải Vân1, Nguyễn Anh Ngọc 2. Tạp chí Cơ khí Viêt Nam. Số: 0866-7056. Trang: 137-142. Năm 2017. (Jun 22 2017 10:06PM)
[7]Bài báo: NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ KẾT HỢP VỚI GIA NHIỆT NƯỚC NÓNG . Tác giả: Nguyễn Công Vinh; Nguyễn Thị Hải Vân. Đại học Thái Nguyên. Số: 0866-7056. Trang: 306-313. Năm 2017. (Jun 22 2017 10:20PM)
[8]Bài báo: Phân tích quá trình tăng cường thoát nhiệt của bề mặt đĩa phanh trên cơ sở truyền nhiệt cục bộ tại các rãnh làm mát. Tác giả: Phạm Minh Mận, Nguyễn Lê Châu Thành, Nguyễn Thị Hải Vân. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng ISSN 1859-1531. Số: ISSN 1859 - 1531, số 11(108).2016, quyển 2. Trang: 107-110. Năm 2016. (Nov 29 2016 6:29AM)
[9]Bài báo: SỰ PHÓNG ĐIỆN CỦA HELI LỎNG VÀ KHÍ TRONG PLASMA LẠNH. Tác giả: Nguyễn Thị Hải Vân. Tạp chí ISSN 1859-1531 khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1859-1531. Trang: 214-218. Năm 2015. (Jan 19 2016 8:37PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Effect of woody biomass moisture content on the temperature distribution and the efficiency of the downdraft gasifier. Authors: Phung Minh Tung*1, Nguyen Thi Hai Van1. The first China - Vietnam Symposium on precision manufacturing (CVPMS 2018). No: 1. Pages: 98-103. Year 2018. (May 29 2019 6:23PM)
[2]Article: Modeling the turbulent air flow in symmetrical two-channel air filters. Authors: Pham Minh Man, Nguyen Thi Hai Van. Proceedings of SOUTH EAST ASEAN TECHNICAL UNIVERSITY CONSORTIUM SYMPOSIUM, March 2017;. No: ISSN 1882-5796 (Abstract) and ISSN 2186-7631 (CD-Full paper). Pages: 1-5. Year 2017. (Mar 13 2017 11:33PM)
[3]Article: Design and implement the intelligent merging control for Personal Rapid Transit. Authors: Yaojung Shiao , Hoang Thang, Nguyen Thi Hai Van. Tạp chí IEEE Xplore. No: 10.1109/ICIST.2017.7926781. Pages: 101109. Year 2017. (Jun 22 2017 9:59PM)
[4]Article: DIELECTRIC ELASTOMER GENERATOR: Alternative solution for energy generation. Authors: Dr. Vu-Cong Thanh1, *, Dr. Nguyen Thi Hai Van2. Hội nghị khoa học quốc tế ICATSD 2016, ISBN: 978-604-920-040-3, trang 75, Issue 2016. No: ISBN: 978-604-920-040-3. Pages: từ trang 75 đến trang 83. Year 2016. (Nov 29 2016 5:50AM)
[5]Article: EFFECTS OF BIPOLAR PLATE CONFIGURATION ON THE PERFORMANCE ENHANCEMENT IN PROTON EXCHANGE MEMBRANE FUEL CELLS. Authors: Nguyen Duy Vinh1, Nguyen Duc Khanh1,Han Nguyen Tien2, Pham Minh Man3, Nguyen Thi Hai Van3. Hội nghị khoa học quốc tế ICATSD 2016, ISBN: 978-604-920-040-3, Issue 2016. No: ISBN: 978-604-920-040-3. Pages: từ trang 21 đến trang 27. Year 2016. (Nov 29 2016 6:03AM)
[6]Article: Spectroscopic study of the electronically – vibrationally rotational level functions of the nitrogen and helium molecules in gas discharges in mixtures of nitrogen with helium . Authors: V.A. Shakhatov 1 T.B. Mavlyudov 1 Vladimir M. Atrazhev 1 Nelly Bonifaci 2 Hai Van Nguyen 2 Gérard Vermeulen 3. July 14-19, 2013, Granada, Spain. No: 31st ICPIG. Pages: 115-120. Year 2013. (Jan 19 2016 9:15PM)
[7]Article: Excited atoms in cavities of liquid He I: long-range interatomic repulsion and broadening of atomic lines. Authors: Vladimir M. Atrazhev1a, Jussi Eloranta2, Nelly Bonifaci3, Hai van Nguyen3, Frederic Aitken3, Klaus von Haeften4and G. Vermeulen5. European Physical Journal : Applied Physics. No: 61. Pages: 24302. Year 2013. (Dec 5 2015 10:32AM)
[8]Article: Shape of atomic lines emitted by cryoplasma in Helium. Authors: N Bonifaci1,5, F Aitken1, Hai Van Nguyen1, V M Atrazhev2, K von Haeften3 and R Rincon4
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Journal of Physics: Conference Series, Volume 397, conference 1, St Petersburg, Russia. No: 397. Pages: 012066. Year 2012. (Jan 19 2016 9:25PM)
  
 Khen thưởng
[1] Là công đoàn viên xuất sắc năm học 2015-2016. Năm: 2016.
[2] Đã có thành tích xuất sắc trong liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ IV năm 2016. Năm: 2016.
[3] Đã có thành tích xuất sắc trong cuộc thi tìm hiểu pháp luật Công đoàn khu vực phía Nam. Năm: 2016.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp ĐHĐN năm học 2016-2017. Năm: 2017.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp ĐHĐN năm học 2017-2018. Năm: 2018.
[6] Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017-2018 và 2018-2019. Số: 4437/QĐ-BGDĐT. Năm: 2019.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp ĐHĐN năm 2018-2019. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cơ học lý thuyết
Ngành: Cơ học
 2016 Sinh viên  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
[2]Robot công nghiệp
Ngành: Cơ học
 2016 Sinh viên Cơ điện tử  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
[3]Sức bền vật liệu
Ngành: Cơ học
 2007 Sinh viên  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn