Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng điều khiển logic mờ để điều khiển Quadcopter
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Thắng1, Đào Thanh Hùng1, Nguyễn Thị Hải Vân1, Nguyễn Anh Ngọc 2
Nơi đăng: Tạp chí Cơ khí Viêt Nam; Số: 0866-7056;Từ->đến trang: 137-142;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ứng dụng logic mờ (Fuzzy logic) đã trở nên ngày càng phổ biến trong cuộc sống của chúng ta, từ các sản phẩm tiêu dùng như máy ảnh, máy giặt, xe hơi tới các sản phẩm công nghiệp như robot, tàu điện ngầm, các dụng cụ y tế,…Không giống như các bộ điều khiển thông thường, điều khiển logic mờ không dựa trên mô hình toán học của hệ thống. Thay vào đó, điều khiển logic mờ là một dạng điều khiển tự động để điều khiển một đối tượng sao cho phù hợp với hành vi mong muốn. Đối với một hệ thống phức tạp thì việc thành lập các mô hình toán học là vô cùng khó khăn, khi đó việc sử dụng những bộ điều khiển truyền thống là không thể, trong những trường hợp này thì sử dụng bộ điều khiển logic mờ là rất thích hợp và hữu ích [1,2]. Quadcopter hiện nay, đã trở nên rất phổ biến trong các đề tài nghiên cứu do những lợi thế nó cung cấp hơn trực thăng thông thường. Những nghiên cứu gần đây đã đưa ra nhiều ý tưởng cho việc thiết kế bộ điều cho quadcopter. Trong bài báo này, nhóm tác giả đề xuất việc ứng dụng điều khiển logic mờ để điều khiển Quadcopter.Từ khóa: Điều khiển logic mờ; Quadcopter; Điều khiển; Xe cộ; Mô hình toán học.
ABSTRACT
Fuzzy logic applications have become more and more popular in our life. The application ranges from consumer products such as cameras, washing machines, cars to industrial products including robots, underground trains, and medical instrumentation. Unlike the conventional controller, Fuzzy logic controller design does not base on the mathematical model of system. Instead, it is an automatic controller that controls an object in accordance with desire behavior. For a complex system whose mathematical model is difficult to define or undefined, the traditional controller is importent. Fortunately, fuzzy logic controllers are very useful in that case [1, 2]. Quadcopter is an aerial vehicle platform which has become very popular among researchers in the recent time due to its advantages that offers over conventional helicopters. Quadcopter is very simple and unique, but it is inherently unstable from aerodynamics point of view. In recent past researchers have proposed many control schemes for quadcopter. In this project, we present fuzzy logic controller for quadcopter. Keywords: Fuzzy controller; Quadcopter; control; vehicle; mathematical model.
[ 2017\2017m06d022_22_6_5720-Hoang-Th_ng-Ma-so-46.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn