Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 TỐI ƯU HÓA GÓC ĐÁNH LỬA VÀ TỈ LỆ NHIÊN LIỆU TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Thắng1, Nguyễn Thị Hải Vân1, Trần Quốc Ân2
Nơi đăng: Tạp chí ISSN 1859-1531 khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: ISSN 1859 - 1531;Từ->đến trang: 64-67;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài báo này, tối ưu hóa giai đoạn đốt cháy được phân tích và thời gian đánh lửa của động cơ SI được kiểm soát để tối đa hóa hiệu quả nhiên liệu, trong đó thảo luận về điểm đặt pha tối ưu của giai đoạn đốt và chiến lược kiểm soát trung bình dịch chuyển để thu được thông tin về hiệu suất nhiên liệu từ quá trình cháy. Mục đích của nghiên cứu này là tối ưu hóa góc đánh lửa và tỷ lệ nhiên liệu không khí của động cơ xe máy để có được mômen xoắn cực đại. Chúng tôi sử dụng Matlab để giải quyết vấn đề về góc đánh lửa dựa trên mô hình động cơ đốt trong. Thuật toán tối ưu hóa được sử dụng cho hai biến đầu vào là tỷ lệ nhiên liệu không khí và góc đánh lửa. Đối với mô hình động cơ đốt trong được xây dựng trên phần mềm Matlab, cấu trúc tham số động cơ có thể thay đổi linh hoạt.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn