Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cơ học lý thuyết
Ngành: Cơ học
 2016 Sinh viên  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
[2]Robot công nghiệp
Ngành: Cơ học
 2016 Sinh viên Cơ điện tử  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
[3]Sức bền vật liệu
Ngành: Cơ học
 2007 Sinh viên  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn