Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Là công đoàn viên xuất sắc năm học 2015-2016. Năm: 2016.
[2] Đã có thành tích xuất sắc trong liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ IV năm 2016. Năm: 2016.
[3] Đã có thành tích xuất sắc trong cuộc thi tìm hiểu pháp luật Công đoàn khu vực phía Nam. Năm: 2016.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp ĐHĐN năm học 2016-2017. Năm: 2017.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp ĐHĐN năm học 2017-2018. Năm: 2018.
[6] Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017-2018 và 2018-2019. Số: 4437/QĐ-BGDĐT. Năm: 2019.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp ĐHĐN năm 2018-2019. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn