Nguyễn Thị Hải Yến
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,252,538

 
Mục này được 21221 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Hải Yến
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  28/09/1985
Nơi sinh: Quảng Trạch - Quảng Bình
Quê quán Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Sinh học; Tại: Đại học Sư phạm Huế
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Lý luận và dạy học Sinh học; Tại: Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Dạy CN: Đánh giá trong dạy học, Lý luận dạy học môn Sinh học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh ngữ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Sinh - Môi trường, 459 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3733292; Mobile: 0905.534.357
Email: nguyenthihaiyen.smt@gmail.com, nthyen_smt@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 10/2010 – 10/2011: là cán bộ tập sự tại khoa Sinh – Môi trường với công tác trợ giảng và bồi dưỡng chuyên môn chuyên ngành lý luận dạy học

Từ 11/2011 – nay: là giảng viên chuyên ngành lý luận dạy học tại khoa Sinh – Môi trường, các học phần giảng dạy bao gồm: lý luận dạy học sinh học, Đo lường và đánh giá trong giáo dục, Thực hành dạy học Sinh học 10
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng bài hướng dẫn thực hành môn Di truyền học đại cương bằng phương pháp hiện thực ảo. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Hải Yến. Thành viên: . Mã số: T2012-03-08. Năm: 2012. (Sep 2 2013 12:01AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng bộ tư liệu hỗ trợ việc dạy và học thí nghiệm thực hành môn Sinh học – Trung học phổ thông. Chủ nhiệm: ThS. Trương Thị Thanh Mai. Thành viên: ThS Đỗ Thị TrườngThS Nguyễn Thị Hải Yến. Mã số: Đ2012-03-24. Năm: 2012. (Sep 2 2013 12:10AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng bài giảng thực hành môn Sinh lý thực vật bằng phương pháp hiện thực ảo. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hải Yến. Thành viên: ThS. Đỗ Thị Trường. Mã số: T2011-ĐN03-07. Năm: 2011. (Mar 9 2012 10:06AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đề xuất một số biện pháp và công cụ để áp dụng đánh giá quá trình trong dạy học Sinh học ở trường THCS. Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến, Phan Đức Duy. Kỷ yếu hội nghị quốc gia Nghiên cứu và Giảng dạy Sinh học lần IV. Số: 4. Trang: 969-977. Năm 2020. (Jul 8 2020 1:35PM)
[2]Tham luận: Đề xuất một số biện pháp và công cụ để áp dụng đánh giá quá trình trong dạy học Sinh học ở trường THCS. Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến, Phan Đức Duy. Kỉ yếu hội nghị quốc gia Nghiên cứu và Giảng dạy Sinh học lần IV. Trang: 969-978. Năm 2020. (Jun 16 2021 6:07AM)
[3]Bài báo: Xây dựng bộ tiêu chí để đo lường kỹ năng đánh giá quá trình cho sinh viên ngành sư phạm Sinh học. Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến, Phan Đức Duy, Ngô Thị Hoàng Vân. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và nhân văn. Số: 129 (6D). Trang: 119–129. Năm 2020. (Jun 16 2021 6:09AM)
[4]Bài báo: Utilizing summative test for improving the quality of teaching and learning-a direction of applying formative assessment in high school. Tác giả: Phan Duc Duy, Nguyen Thi Hai Yen. Vietnam Journal of Education. Số: 3(2). Trang: 52-56. Năm 2019. (Jun 16 2021 6:05AM)
[5]Bài báo: Utilizing summative test for improving the quality of teaching and learning – a direction of applying formative assessment in high school, Vietnam Journal of Education. Tác giả: Phan Duc Duy, Nguyen Thi Hai Yen. Vietnam Journal of Education. Số: 7. Trang: 52-56. Năm 2019. (Jul 8 2020 1:21PM)
[6]Bài báo: Vai trò của đánh giá quá trình trong dạy học theo tiếp cận năng lực. Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến, Phan Đức Duy. Kỉ yếu Hội nghị về Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học toàn quốc. Số: 1. Trang: 234-240. Năm 2018. (Jul 8 2020 1:20PM)
[7]Tham luận: Thí nghiệm Sinh học ở nhà – một hướng phát huy tính tự lực của học sinh trong học tập. Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến. Kỉ yếu Hội nghị về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học toàn quốc lần thứ II. Trang: 1588 -1951. Năm 2016. (Oct 21 2016 8:57AM)
[8]Bài báo: Phân tích đề thi trắc nghiệm khách quan Sinh học lớp 6 bằng phần mềm Vitesta. Tác giả: Trương Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Hải Yến. Tạp chí Giáo dục. Số: 350. Trang: 45-47. Năm 2015. (Feb 9 2015 11:15AM)
[9]Tham luận: Áp dụng công cụ đánh giá Rubric để thúc đẩy hoạt động học tập của sinh viên. Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến. Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường Sư phạm
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 503-509. Năm 2015.
(Oct 19 2015 4:32PM)
[10]Bài báo: Xây dựng bộ tư liệu hỗ trợ day hoc thực hành môn Sinh học Trung học phổ thông. Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến, Trương Thị Thanh Mai
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí khoa học giáo dục trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 12(03). Trang: 126. Năm 2014.
(Feb 9 2015 11:09AM)
[11]Bài báo: Tiếp cận sư phạm tương tác- một hướng giải pháp nâng cao chất lượng dạy học. Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến. Tạp chí khoa học giáo dục trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Số: 2. Trang: 130. Năm 2012. (Feb 9 2015 11:06AM)
[12]Tham luận: Đổi mới phương pháp dạy học trong quá trình đào tạo theo học chế tín chỉ tại khoa Sinh – Môi trường, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Trương Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Hải Yến. Kỷ yếu hội thảo Đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục Việt Nam và 5 năm đào tạo theo học chế tín chỉ, Trường Đại học Sư phạm
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Trang: 30-35. Năm 2011.
(Feb 9 2015 11:00AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn