Nguyễn Thị Hoa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,737,463

 
Mục này được 13251 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Hoa
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  10/06/1964
Nơi sinh: Thanh Chương
Quê quán Điện Hòa, Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh; Tại: Đại học Kinh tế - Đà nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Hành chính Tổng hợp; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 02363842308; Mobile: 0905342655
Email: nthoa@dut.udn.vn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn