Nguyễn Thị Hường
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 23559 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Hường
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  17/09/1968
Nơi sinh: Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Quê quán Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hóa học; Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2004; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Hóa Phân tích và môi trường
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 55 Lê Đình Thám, Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0905888716
Email: huongdhsp1968@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Công tác tại nhà máy xi măng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng (1993–1996)
Học Cao học, chuyên ngành Hóa Hữu cơ tại Đại học Đà Nẵng khóa 2002-2004
Giảng viên Khoa Hoá, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 1996 đến nay)
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: nghiên cỨU TÍNH OXI HÓA KHỬ cỦA MÀNG POLYPYROLE PHA TẠP BỞI TiF62- BẰNG PHƯƠNG PHÁP CÂN VI LƯỢNG THẠCH ANH ĐIỆN HÓA. Tác giả: Lê MInh Đức, Nguyễn Thị Hường. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 5(90). Trang: 25-28. Năm 2015. (Jun 15 2015 8:11AM)
[2]Bài báo: nghiên cỨU xỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ ĐIỆN HÓA . Tác giả: Nguyễn Thị Hường. Tạp chí Khoa học & Giáo dục, Đại học Sư phạm, ĐHĐN. Số: 14(01). Trang: 7-10. Năm 2015. (Jun 15 2015 8:16AM)
[3]Bài báo: NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP MÀNG POLYANILINE TRONG DUNG DỊCH CHỨA POLYVINYL alcohol. Tác giả: Nguyễn Thị Hường. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng. Số: 6. Trang: xxx. Năm 2015. (Jun 15 2015 8:17AM)
[4]Bài báo: KHẢO SÁT SỰ THAY ĐỔI KHỐI LƯỢNG MÀNG POLYPYRROLE TRONG QUÁ TRÌNH OXI HÓA KHỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CÂN VI LƯỢNG THẠCH ANH ĐIỆN HÓA . Tác giả: Lê Minh Đức, Nguyễn Thị Hường. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 3(76). Trang: 16-19. Năm 2014.
(Jun 15 2014 10:07PM)
[5]Bài báo: NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT OXI HÓA KHỬ CỦA MÀNG POLYPYRROLE ĐƯỢC PHA TẠP BỞI ANION HEXAFLUOROTITANATE TiF62- . Tác giả: Lê Minh Đức, Nguyễn Thị Hường
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Tháng 5. Trang: 15. Năm 2014.
(Jun 15 2014 10:10PM)
[6]Bài báo: TÍNH CHẤT VÀ KHẢ NĂNG BẢO VỆ KIM LOẠI CỦA MÀNG POLYPYRROLE PHA TẠP BẰNG ANION HEXAFLUOROTITANATE TIF62-. Tác giả: Lê Minh Đức, Nguyễn Thị Hường. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 11(86). Trang: 12-15. Năm 2014. (Jun 15 2015 8:09AM)
[7]Bài báo: NGHIÊN CỨU XỬ LÝ ION KIM LOẠI NẶNG Ni2+ BẰNG OXIT SẮT TỪ. Tác giả: Nguyễn Thị Hường
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 10 [71]. Trang: 126-129. Năm 2013.
(Jun 15 2014 10:04PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu xử lý thuốc nhuộm azo bằng phương pháp điện hoá-fenton kết hợp. Tác giả: Nguyễn Thị Hường. Đại học Đà Nẵng. Số: 3(52). Trang: 70-75. Năm 2012. (Sep 19 2012 11:21PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu xác định tổng hàm lượng kễm trong đất nông nghiệp ở một số địa bàn thuộc thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Hường
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Đại học Sư phạm-DHĐN. Số: 3(02). Trang: 23-29. Năm 2012. (Sep 19 2012 11:26PM)
[10]Bài báo: Xây dựng quy trình phân tích hàm lượng kim loại đồng trong rau muống ở một số khu vực thuộc thành phố Đà Nẵng . Tác giả: Nguyễn Thị Hường
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐH Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 5 (40). Trang: 105-111. Năm 2010.
(Oct 23 2011 10:22AM)
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2011, 2014, 2015.
[2] BĂNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. Năm: 2015.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phân tích môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2012 sinh viên ngành Pt-MT, Cử nhân địa lý
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường ĐHSP
[2]Kỹ thuật lấy và xử lý mẫu phân tích
Ngành: Công nghệ hoá chất
 2009 Sinh viên  Trường Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng
[3]Xử lý nước thải
Ngành: Công nghệ hoá chất
 2009 Sinh viên
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng
[4]Ô nhiễm MT
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2006 Sinh viên  ĐHSP
[5]Hóa Phân tích (PTĐL, PTĐT)
Ngành: Công nghệ hoá chất
 2006 Sinh viên  Trường Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn