Nguyễn Thị Hương Mai
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 43854 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Hương Mai
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  08/10/1985
Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán Xuân Hòa - Nam Đàn - Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Thống Kê - Tin học; Tại: Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Kế toán; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Kế toán - Tin học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế - Trường Cao đăng CNTT- quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng
Điện thoại: 02363667119; Mobile: 0943 651 555
Email: nguyenhuongmai810@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Là giảng viên Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế - Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin từ tháng 1/ 2009 đến nay
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hương Mai. Mã số: Đ2014- 07- 07. Năm: 2014. (Jan 19 2015 2:14PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng chiến lược Marketing cho các trường Đại học, Cao đẳng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hương Mai. Mã số: T2013- 08-04. Năm: 2013. (Apr 18 2014 3:34PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Khảo sát đánh giá chất lượng sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hương Mai. Mã số: T2010-07-06. Năm: 2010. (Apr 18 2014 3:27PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Một số vấn đề về thuế thu nhập cá nhân cho người Việt Nam. Tác giả: Trần Thị Mỹ Châu, Nguyễn Thị Hương Mai. Kỷ yếu hội thảo khoa học Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế. Số: 3. Trang: 1-6. Năm 2019. (Jun 19 2019 10:02AM)
[2]Bài báo: Ứng dụng mô hình phòng thực hành kế toán ảo vào giảng dạy tại trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN. Tác giả: Nguyễn Thị Hương Mai. Kỷ yếu hội thảo Quốc gia"Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực "- CITA lần 7. Số: 7. Trang: 255-260. Năm 2018. (Jun 19 2019 9:58AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Hương Mai. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia CITA 2017 "Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực". Số: 6. Trang: 322 - 329. Năm 2017. (Jun 21 2018 9:33AM)
[4]Bài báo: Hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết khi thay đổi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Hương Mai. Kỷ kếu hội thảo "Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực - CITA" lần thứ 4
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 4. Trang: 190- 193. Năm 2015.
(Jan 13 2016 1:52PM)
[5]Bài báo: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Hương Mai. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 12[85]. Trang: 59-63. Năm 2014. (Jan 13 2016 2:33PM)
[6]Bài báo: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁC GIẢNG VIÊN TRẺ TRƯỜNG CĐ CNTT. Tác giả: Nguyễn Thị Hương Mai. Kỷ yếu hội thảo Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực lần 3- do trường CĐ CNTT tổ chức. Số: 3. Trang: 184-188. Năm 2014. (Oct 17 2014 10:57AM)
[7]Bài báo: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC CÔNG TY VẬN TẢI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. Tác giả: Nguyễn Thị Hương Mai
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu hội thảo Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực lần 3- do trường CĐ CNTT tổ chức. Số: 3. Trang: 97-102. Năm 2014. (Oct 17 2014 10:53AM)
[8]Bài báo: MARKETING TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC. Tác giả: Nguyễn Thị Hương Mai
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu hội thảo Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực lần 2- do trường CĐ CNTT tổ chức. Số: 2. Trang: 102 - 105. Năm 2013. (Oct 17 2014 11:16AM)
[9]Bài báo: TÌM HIỂU VẤN ĐỀ CHI PHÍ VÀ LỢI ÍCHKHI THỰC HIỆN IFRS Ở ANH VÀ Ở Ý . Tác giả: Nguyễn Thị Hương Mai
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ yếu hội thảo Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực lần 2- do trường CĐ CNTT tổ chức. Số: 2. Trang: 50-57. Năm 2013. (Oct 17 2014 11:19AM)
[10]Bài báo: ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ DOANH NGHIỆP QUA CHỈ TIÊU EVA. Tác giả: Nguyễn Thị Hương Mai
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu hội thảo Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực lần 2- do trường CĐ CNTT tổ chức
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 2. Trang: 10-15. Năm 2013.
(Oct 17 2014 10:23AM)
[11]Bài báo: TÌM HIỂU VẤN ĐỀ CHI PHÍ VÀ LỢI ÍCH KHI THỰC HIỆN IFRS Ở ANH VÀ Ở Ý . Tác giả: Nguyễn Thị Hương Mai. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 12(73). Trang: 43-46. Năm 2013. (Oct 17 2014 10:46AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kế toán thực hành
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Sinh viên cao đẳng  trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
[2]Kế toán ngân hàng
Ngành: Kế toán
 2010 Sinh viên cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
[3]nguyên lý kế toán
Ngành: Kế toán
 2010 Sinh viên cao đẳng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
[4]Nguyên lý Thống kê kinh tế
Ngành: Kế toán
 2009 Sinh viên Cao đẳng
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn