Nguyễn Thị Lộc
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 32551 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Lộc
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  31/08/1982
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  XD Thủy lợi- Thủy điện; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Công trình thủy; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Kỹ sư; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: English:B
Địa chỉ liên hệ: 61 Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3841296; Mobile: 0902424831
Email: locnt818@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Từ 7/2005 đến 10/2010: Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần  Tư vấn và Phát triển Kỹ thuật Tài nguyên nước

Từ 2005 đến nay, làm công tác thư ký và giáo vụ tại Khoa Xây dựng Thuỷ lợi–Thuỷ điện, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: SDH10-01-06-CH. Nghiên cứu mô hình và đánh giá tình hình ô nhiễm nguồn nước ngầm ở bãi rác Khánh Sơn. Đề tài Đại học Đà Nẵng, 2010. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Lộc. Mã số: SDH10-01-06-CH. Năm: 2010. (May 17 2011 9:47AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn