Nguyễn Thị Minh Chi
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 29520 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Minh Chi
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/06/1989
Nơi sinh: Kon Tum
Quê quán Thanh Hóa
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tài chính; Tại: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán - Kiểm toán; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp; Tại: Đại học quốc gia khoa học và kĩ thuật Bình Đông, Đài Loan
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại: ; Mobile: (+84) 964 147 599
Email: minhchi0601@gmail.com; ntmchi@kontum.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2011-2020 Công tác tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Hoàn thiện chuỗi cung ứng rau xứ lạnh tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Minh Chi. Thành viên: Võ Thị Phương, Phạm Văn Thắng. Mã số: Đ2015-08-15. Năm: 2016. (Nov 3 2016 6:56PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Nâng cao năng lực quản trị tài chính của doanh nghiệp nhà nước sau quá trình cổ phần hóa: Trường hợp nghiên cứu từ các công ty cao su. Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hạnh; Nguyễn Thị Minh Chi . Hội thảo Comb 2017. Trang: 00. Năm 2017. (Dec 21 2017 8:27AM)
[2]Tham luận: PHÁT TRIÊN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO Ở TÂY NGUYÊN VÀ VAI TRÒ CỦA HỢP TÁC XÃ. Tác giả: Nguyễn Thị Minh Chi. Hội thảo khoa học quốc gia 2016 "Phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên". Trang: 669-674. Năm 2017. (Jun 14 2017 2:41PM)
[3]Bài báo: Hoàn thiện chuỗi cung ứng rau xứ lạnh tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum – Tăng cường năng lực cạnh tranh. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Minh Chi*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(105).2016. Trang: 95. Năm 2016. (Oct 5 2016 4:04PM)
[4]Bài báo: Chuỗi cung ứng rau xứ lạnh huyện Kon Plông, Kon Tum - Tăng cường liên kết để phát triển. Tác giả: Nguyễn Thị Minh Chi. Tạp chí Khoa học kinh tế, Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Số: 4 (3). Trang: 95-107. Năm 2016. (Nov 3 2016 7:03PM)
[5]Bài báo: Giảng dạy bằng phương pháp nghiên cứu tình huống đối với các học phần tài chính. Tác giả: Nguyễn Thị Minh Chi Nguyễn Thị Thúy Hạnh Võ Thị Phương. Tập san Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Số: 4. Năm 2016. (Jul 13 2016 4:26PM)
[6]Bài báo: Đánh giá năng lực tự định hướng học tập của sinh viên theo hệ thống tín chỉ tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Tác giả: Nguyễn Thị Minh Chi; Nguyễn Ngọc Thảo Vy. Bài báo trong Tạp chí Quản lý Giáo dục của Học viện Quản lý giáo dục. Số: 4. Trang: 191-195. Năm 2015. (Jul 13 2016 4:11PM)
[7]Bài báo: Tạo bước đột phá cho mô hình hệ kinh tế sinh thái gia trại bền vững cho khu vực Tây Nguyên & Bài học từ một mô hình gia trại tại Đài Loan. Tác giả: Nguyễn Thị Minh Chi. Bài báo trong Tạp chí Khoa học Công nghệ và Môi trường, Sở khoa học và công nghệ tỉnh Gia Lai. Số: Số đặc biệt. Trang: 36-42. Năm 2015. (Jul 13 2016 4:14PM)
[8]Bài báo: Sức ép hội nhập từ cộng đồng kinh tế ASEAN và động lực tạo lập vị thế của Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Minh Chi. Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Số: 14. Trang: 24-27. Năm 2015. (Jul 13 2016 4:17PM)
[9]Bài báo: Phát huy vai trò của hiệp hội doanh nghiệp trong việc liên kết nâng cao hiệu quả kinh doanh các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tác giả: Võ Thị Phương Nguyễn Thị Minh Chi. Tạp chí Khoa học Kinh tế, Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng. Số: 3 (1). Trang: 36-46. Năm 2015. (Jul 13 2016 4:20PM)
[10]Tham luận: Đề xuất mô hình đào tạo cho các cơ sở giáo dục đại học tại Tây Nguyên. Tác giả: Nguyễn Thị Minh Chi Phan Thị Thanh Quyên Võ Thị Phương Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Thị Phương Thảo. Hội thảo Nâng cao nguồn nhân lực cho Tây nguyên: Thực trạng và giải pháp, tổ chức tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Trang: 73-87. Năm 2015. (Jul 13 2016 4:25PM)
[11]Tham luận: Phát huy vai trò của hiệp hội doanh nghiệp trong việc liên kết nâng cao hiệu quả kinh doanh các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tác giả: Võ Thị Phương; Nguyễn Thị Minh Chi. Hội thảo Comb 2014 do khoa Quản trị kinh doanh Trường ĐH kinh tế Đà Nẵng tổ chức. Trang: 184-193. Năm 2014. (Jul 13 2016 4:00PM)
[12]Bài báo: Chuỗi cung ứng cà phê và chương trình chứng nhận bền vững tại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Minh Chi. Bài báo trong Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Sở khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum. Số: 4. Trang: 44-49. Năm 2014. (Jul 13 2016 4:09PM)
[13]Tham luận: Phát triển bền vững ngân hàng thương mại Việt Nam - Góc nhìn từ Tây Nguyên. Tác giả: TS Đoàn Gia DũngNguyễn Thị Tâm HiềnNguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Thị Minh ChiNguyễn Thị Thúy HạnhĐặng Thị Thảo Nhi. Hội thảo khoa học "Phát triển bền vững ngân hàng thương mại Việt Nam". Trang: 174 - 183. Năm 2012. (Jan 4 2014 10:13AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Impact of certification system on smallhold coffee farms’ income distribution in Vietnam. Authors: Thi Minh Chi Nguyen Li­Hsien Chien Shwu­En Chen. Asian Journal of Agriculture and Rural Development. p. No: 5. Pages: 137­-149. Year 2015. (Jul 13 2016 4:22PM)
[2]Presentations: A study on Impact of Certification on Income of Smallhold Coffe Farms in Vietnam. Authors: Nguyễn Thị Minh Chi; Li-Hsien Chien; Shwu-En Chen. Báo cáo trình bày tại Hội thảo khoa học REST 2014 của Hiệp hội kinh tế nông thôn của Đài Loan (Rural Economic Society of Taiwan-REST) và đăng trên kỉ yếu hội thảo. Pages: 159-178. Year 2014. (Jul 13 2016 4:06PM)
  
 Khen thưởng
[1] Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013. Số: 01/2014/ĐU. Năm: 2013.
[2] Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015. Số: 2_QĐ/ĐU ngày 28/1/2016. Năm: 2015.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2014 - 2015. Số: 4363 ngày 21/8/2015. Năm: 2015.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2015 - 2016. Năm: 2016.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2017 - 2018. Năm: 2018.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2018 - 2019. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phương pháp nghiên cứu khoa học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017   
[2]Phân tích tài chính doanh nghiệp
Ngành: Kế toán
 2016 Sinh viên năm thứ 3 ngành Kế toán kiểm toán  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[3]Quản trị tài chính
Ngành: Khác
 2016 Sinh viên năm thứ 3 ngành Quản trị kinh doanh  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[4]Phân tích báo cáo tài chính
Ngành: Kế toán
 2015 Sinh viên năm 3 ngành kế toán  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[5]Thanh toán quốc tế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên hệ đại học chính quy năm thứ 2 ngành kế toán Sinh viên hệ đại học chính quy năm thứ 2 ngành kiểm toán Sinh viên hệ đại học chính quy năm thứ 4 ngành quản trị kinh doanh  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[6]Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[7]Nhập môn Tài chính tiền tệ
Ngành: Kế toán
 2012 Sinh viên hệ đại học chính quy năm thứ 2 ngành tài chính ngân hàng Sinh viên hệ cao đẳng năm thứ 1 ngành kế toán  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn