Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,703

 Tạo bước đột phá cho mô hình hệ kinh tế sinh thái gia trại bền vững cho khu vực Tây Nguyên & Bài học từ một mô hình gia trại tại Đài Loan
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Minh Chi
Nơi đăng: Bài báo trong Tạp chí Khoa học Công nghệ và Môi trường, Sở khoa học và công nghệ tỉnh Gia Lai; Số: Số đặc biệt;Từ->đến trang: 36-42;Năm: 2015
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn