Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,099,139

 Đề xuất mô hình đào tạo cho các cơ sở giáo dục đại học tại Tây Nguyên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Minh Chi Phan Thị Thanh Quyên Võ Thị Phương Đặng Thị Kim Ngân Nguyễn Thị Phương Thảo
Nơi đăng: Hội thảo Nâng cao nguồn nhân lực cho Tây nguyên: Thực trạng và giải pháp, tổ chức tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; Số: 1;Từ->đến trang: 73-87;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn