Nguyễn Thị Minh Xuân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,455,587

 
Mục này được 17947 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Minh Xuân
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  15/01/1985
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đại Lộc,Hậu Lộc, Thanh Hóa
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ sinh học; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Sinh học tế bào; Tại: Đại học Charles
Dạy CN: Công nghệ sinh học.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: 75 Nguyễn Xuân Ôn, Đà Nẵng
Điện thoại: 05116250129; Mobile: 0975041805
Email: ntmxuan@dut.udn.vn; ntmxuanbk@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Khoa Hoá, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ năm 2008 đến nay). Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tổng hợp và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của một số dẫn xuất 2- aminothiazole. Tác giả: Phan Thị Hằng Nga, Nguyễn Thị Minh Xuân, Phan Thị Kim Phượng. - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 20(5). Trang: 97-101. Năm 2022. (Jun 22 2022 5:08PM)
[2]Bài báo: DFT study of CO2 activation on precious metal single atom anchored graphene. Tác giả: Ho Viet Thang, Thong Le Minh Pham, Duong The Hy, Phan The Anh, Nguyen Thi Minh Xuan, Mai Van Bay, Tran Duc Manh. Journal of Chemistry and Application. Số: 1B(60B)/5-2022. Trang: 3-8. Năm 2022. (May 15 2022 1:20PM)
[3]Bài báo: Khảo sát điều kiện phân tích một số kháng sinh tetracyclines trên hệ thống UPLC/MS-MS. Tác giả: Lê Thị Hạnh Trang, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Thị Minh Xuân*. Tạp chí Hóa học và ứng dụng. Số: 1B(60B)/5-2022. Trang: 137-142. Năm 2022. (May 15 2022 1:23PM)
[4]Bài báo: Using Biosurfactants from Plants to Treat Chicken Feathers into a Green Oil Absorbent Material. Tác giả: Nguyen Thi Minh Xuan* , Nguyen Hoang Trung Hieu, Ta Ngoc Ly. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc Gia Hà Nội - chuyên san Khoa học tự nhiên và Công nghệ. Số: 38 (2). Trang: 63-69. Năm 2022. (Dec 7 2022 11:04AM)
[5]Bài báo: PHÂN LẬP CÁC CHỦNG PROBIOTICS CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP TÍNH TRÊN TÔM. Tác giả: Nguyễn Thị Thúy , Nguyễn Thị Minh Xuân. - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 19 (4.2). Trang: 58-63. Năm 2021. (Jun 28 2021 12:12AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu phân lập nấm Trichoderma và khảo sát khả năng sinh enzym, ứng dụng trong xử lý bã thải nấm. Tác giả: Phạm thị Thị Kim Thảo*; ThS. Nguyễn Thị Minh Xuân; TS. Đặng Đức Long. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 131. Năm 2014. (May 6 2014 5:00PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp polymersomes được gắn hạt nano sắt từ-Ứng dụng trong vận chuyển thuốc có hướng đích và hình ảnh cộng hưởng từ (MRI) . Tác giả: Viet Thang Ho, Nguyen Thi Minh Xuan, Wen Hsuan Chiang, Hsin-Cheng Chiu
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học&Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 12(61). Trang: 100-104. Năm 2012. (Dec 15 2012 5:20PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu phương pháp kéo dài thời hạn bảo quản rau quả bằng màng chitosan. Tác giả: NGUYEN, Thi Xuan Lam; NGUYEN, Thi Minh Xuan; Duc Long DANG . Tạp chí Khoa học&Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 12(61). Trang: 73-79. Năm 2012. (Dec 15 2012 5:23PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu phương pháp đo đạc nồng độ các đại phân tử sinh học nhờ tín hiệu từ. Tác giả: Cao Xuan Huu, Pham Van Tuan, Dang Duc Long, Nguyen Thi Minh Xuan, Pham Thi Kim Thao
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học&Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 12(61). Trang: 40-46. Năm 2012. (Dec 15 2012 5:26PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu biểu hiện và tinh chế protein lai PBL-2. Tác giả: Nguyen Thi Minh Xuan, Nguyen Thi Thao, Phan Van Chi. Kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học khoa Hóa. Số: 3. Trang: 15-20. Năm 2008. (Dec 15 2012 5:27PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: ONE-POT SYNTHESIS OF N-SUBSTITUTED 2-AMINOTHIAZOLE DERIVATIVES AND IN VITRO ANTIBACTERIAL ACTIVITY. Authors: Nga Hang Thi Phan, Van Hieu Mai, Xuan Minh Thi Nguyen. Heterocycles. No: 104 (12). Pages: online. Year 2022. (Dec 7 2022 11:09AM)
[2]Article: Epithelial-Mesenchymal Transition Promotes the Differentiation Potential of Xenopus tropicalis Immature Sertoli Cells. Authors: Thi Minh Xuan Nguyen; Marketa Vegrichtova; Tereza Tlapakova; Magdalena Krulova; Vladimir Krylov. Stem Cells International. No: 2019. Pages: 2019. Year 2019. (Jun 17 2019 4:33PM)
[3]Article: The interconnection between cytokeratin and cell membrane-bound β-catenin in Sertoli cells derived from juvenile Xenopus tropicalis testes. Authors: Thi Minh Xuan Nguyen,1,2 Marketa Vegrichtova,1 Tereza Tlapakova,1 Magdalena Krulova,1 and Vladimir Krylov1,*. Biology Open Journal. No: 8. Pages: 1-12. Year 2019. (Feb 6 2020 9:53AM)
[4]Article: Identification and characterization of Xenopus tropicalis common progenitors of Sertoli and peritubular myoid cell lineages. Authors: Tereza Tlapakova; Thi Minh Xuan Nguyen; Marketa Vegrichtova; Monika Sidova; Karolina Strnadova; Monika Blahova; Vladimir Krylov. Journal of Biology Open. No: 5. Pages: 1275-1282. Year 2016. (Jun 17 2019 4:29PM)
[5]Presentations: Harvesting Spirulina – Green super food for life by ultrasound. Authors: NGUYEN, Thi Thu Thao, NGUYEN, Thi Minh Xuan, DANG, Duc Long. Proceeding of Vietnam- France Conference on Chemistry and Material for Sustainable Development (Chimie et Matériaux pour un Environment Durable – CMED2013), Danang University of Technology, 06/2013. Pages: 90-96. Year 2013. (Jun 21 2013 10:55PM)
[6]Presentations: Biopolymer Film from Chitosan for Shelf-life Extension of Fruits. Authors: Nguyen Thi Minh Xuan. Proceeding of International conference on Biosciences and Bioelectronics, Danang University of Technology
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Pages: 74-78. Year 2012.
(Dec 15 2012 5:31PM)
[7]Presentations: Studying tau isoforms in rat hippocampal neurons. Authors: Nguyen Thi Minh Xuan
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Proceeding of NTHU-Osaka Symposium, Osaka, Japan. Pages: 10-11. Year 2011. (Dec 15 2012 5:29PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Phát minh Xanh-Sony

 Kỹ thuật

 2008

 

 Bộ giáo dục đào tạo-Việt Nam

walgreens prints coupons open free printable coupons
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học. Số: 154/QĐKT. Năm: 2013.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Sinh học phát triển
Ngành: Sinh học
 2022   
[2]Quy hoạch thực nghiệm
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa
[3]Phân tích và xử lý dữ liệu trong Công nghệ sinh học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Cao học  Trường Đại học Bách khoa
[4]Nấm và vi nấm
Ngành: Sinh học
 2012 Sinh viên năm cuối ngành Công nghệ Sinh học
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Khoa Hóa, Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[5]Sinh hóa miễn dịch
Ngành: Sinh học
 2012 Sinh viên năm 4  Khoa Hóa, Đại học Bách khoa, ĐHĐN
[6]Công nghệ enzyme
Ngành: Sinh học
 2012 Sinh viên năm 4  Khoa Hóa, Đại học Bách khoa, ĐHĐN
[7]Công nghệ dược phẩm
Ngành: Sinh học
 2009 Sinh viên năm cuối  Khoa Hóa, Đại học Bách khoa, ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn