Nguyễn Thị Mỹ Thanh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,216,226

 
Mục này được 25046 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Mỹ Thanh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  04/06/1962
Nơi sinh: Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Quê quán Tam Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Lịch sử; Tại: Trường Đại học KHTN, ĐH Huế
Đơn vị công tác: Khoa Thương mại ; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: Kinh tế học; Tại: ĐH Sorbonne-Paris 3 Pháp
Dạy CN: Quản trị kinh doanh Du lịch-Dịch vụ
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Pháp, Anh.
Địa chỉ liên hệ: 68/1 Võ Văn Tần, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) + 3836935; Mobile: 0989954462
Email: thnh.ntm@due.edu.vn; mythanh03@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ năm 1985 - 1990: Giảng viên Bộ môn Mác Lê Nin, đại học Kinh tế Đà Nẵng

- Từ năm 1991 - 1992: Công tác tại Trung tâm Đạo và Bồi dưỡng, Đại học Kinh tế Đà Nẵng

- Từ năm 1993 - 1994: Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh Đại học Kinh tế Đà Nẵng

- Từ năm 1994 đến nay: Giảng viên Khoa Thương mại - Du lịch, Đại học Kinh tế Đà Nẵng.  Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Các giải pháp phát triển bền vững du lịch sinh thái tại Thừa Thiên Huế và Thành phố Đà Nẵng, Đề tài cấp Bộ, Mã số: B2007 – ĐN04-25 . Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Mỹ Thanh. Thành viên: Nguyễn Thị Thống Nhất
Ngô Trường Thọ.
Mã số: B2007- ĐN04-25. Năm: 2010.
(Feb 10 2011 10:02PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Định hướng giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội văn hóa dân gian Quảng Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Thanh.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 7 (68).2013. Trang: 93-99. Năm 2013.
(Jul 10 2014 4:44PM)
[2]Bài báo: Bài học kinh nghiệm rút tỉa từ phát triển du lịch cộng đồng tại làng rau Trà Quế Hội Ạn
.
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Thanh. TC Khoa học Kinh tế, Đại học Kinh tế Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 2 /2013. Trang: 116 -125. Năm 2013.
(Jul 10 2014 6:51PM)
[3]Bài báo: Đà Nẵng đào tạo nguồn nhân lực tổ chức sự kiện. Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Thanh
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Du lịch Việt Nam. Số: 7/2013. Trang: 16-17. Năm 2013. (Jul 10 2014 4:49PM)
[4]Tham luận: Định hướng các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội văn hóa dân gian Quảng Nam - Gắn với yêu cầu tái cơ cấu nền kinh tế. Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Thanh. Kỷ yếu HTKH trong khuôn khổ dự án TRIG
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 396-. Năm 2012.
(Jul 10 2014 9:51PM)
[5]Bài báo: Khái niệm” sức chứa” của điểm du lịch và vấn đề giới hạn lượng khách ở các điểm du lịch sinh thái vùng du lịch Bắc Trung Bộ. Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Thanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 9 năm 2005. Trang: 127-133. Năm 2005. (Feb 10 2011 10:32PM)
[6]Bài báo: Du lịch Hội An - Thực trạng và giải pháp. Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Thanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Năm 1998. (Feb 10 2011 10:26PM)
[7]Bài báo: Tiềm năng loại hình du lịch văn hóa trên địa bàn Quảng Nam và Đà Nẵng . Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Thanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 5 tháng 11/1998. Trang: 57-62. Năm 1998. (Feb 10 2011 10:29PM)
  
 Sách và giáo trình
(Feb 10 2011 10:21PM)
[1]Lịch sử văn hóa Việt Nam Chủ biên: Nguyễn Thị Mỹ Thanh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2010.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Huỳnh Đăng Trung
Đề tài: Nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại khách sạn nghỉ dưỡng Vinpearl luxury Đà Nẵng. 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ năng giao tiếp nơi công sở
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Cán bộ, nhân viên cơ quan  Học viên chính trị hành chính khu vực 3 Đà Nẵng
[2]Tổ chức lễ hội và sự kiện
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh du lịch dịch vụ
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Đại học Kinh tế, Phân hiệu đại học Đà Nẵng Tại Kontum
[3]Hành chính công
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Đại học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
[4]Quản trị khu vực công
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Đại học  Đại học Kinh tế, ĐHĐN
[5]Quản trị khu vực công
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Đại học
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Đại học Kinh tế, ĐHĐN
[6]Kỹ năng giao tiếp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2006 Sinh viên  Trường Đại học Đông Á, trường Cao đẳng Phương Đông
[7]Lịch sử văn hóa Việt Nam, Văn hóa du lịch
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1992 Sinh viên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh du lịch dịch vụ  Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Đông Á
[8]Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp trong kinh doanh du lịch
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1992 Sinh viên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh du lịch
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Duy Tân
[9]Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1992 Sinh viên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh du lịch dịch vụ
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Trường Đại học Duy Tân
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn