Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,037,575

 Định hướng các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội văn hóa dân gian Quảng Nam - Gắn với yêu cầu tái cơ cấu nền kinh tế.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Thanh
Nơi đăng: Kỷ yếu HTKH trong khuôn khổ dự án TRIG
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: tháng 6 /2012;Từ->đến trang: 396-;Năm: 2012
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn