Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,365

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ năng giao tiếp nơi công sở
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Cán bộ, nhân viên cơ quan  Học viên chính trị hành chính khu vực 3 Đà Nẵng
[2]Tổ chức lễ hội và sự kiện
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh du lịch dịch vụ
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Đại học Kinh tế, Phân hiệu đại học Đà Nẵng Tại Kontum
[3]Hành chính công
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Đại học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
[4]Quản trị khu vực công
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Đại học  Đại học Kinh tế, ĐHĐN
[5]Quản trị khu vực công
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Đại học
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Đại học Kinh tế, ĐHĐN
[6]Kỹ năng giao tiếp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2006 Sinh viên  Trường Đại học Đông Á, trường Cao đẳng Phương Đông
[7]Lịch sử văn hóa Việt Nam, Văn hóa du lịch
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1992 Sinh viên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh du lịch dịch vụ  Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Đông Á
[8]Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp trong kinh doanh du lịch
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1992 Sinh viên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh du lịch
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Duy Tân
[9]Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1992 Sinh viên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh du lịch dịch vụ
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Trường Đại học Duy Tân
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn