Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,731,945

 
Mục này được 18449 lượt người xem
Họ và tên:  
Giới tính:  
Năm sinh:  
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại:
Đơn vị công tác: 
Học vị: ; năm: 2011; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Đại học công nghệ Nanyang, Singapore
Chức danh KH:  ; công nhận năm:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: 
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Constrained Active Contours for Boundary Refinement in Interactive Image Segmentation. Authors: Nguyen Thi Nhat Anh, J. Cai, J. Zhang and J. Zheng. IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 2012. No: 2012. Pages: 870 - 873. Year 2012. (Dec 6 2012 10:27AM)
[2]Article: Robust interactive image segmentation using convex active contour. Authors: Nguyen Thi Nhat Anh, J. Cai, J. Zhang and J. Zheng. IEEE Transactions on Image Processing 2012
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: 8. Pages: 3734-3743. Year 2012.
(Dec 6 2012 10:22AM)
[3]Article: Seam carving extension: a compression perspective. Authors: Nguyen Thi Nhat Anh, W. Yang and J. Cai. Proceedings of the seventeenth ACM international conference on Multimedia. No: 17. Pages: 825–828. Year 2009. (Dec 6 2012 10:29AM)
[4]Article: Development of H.264 encoder for a DSP based embedded system. Authors: N. Vun, Nguyen Thi Nhat Anh. IEEE International Symposium on Consumer Electronics. No: 11. Pages: 1–4. Year 2007. (Dec 6 2012 10:33AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cấu trúc máy tính
Ngành: Công nghệ thông tin
 2012 Sinh viên khoa Công nghệ thông tin  Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Xử lý tín hiệu số 1
Ngành: Công nghệ thông tin
 2012 Sinh viên năm 2 Khoa Công nghệ thông tin  Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn