Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 48,920,031

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cấu trúc máy tính
Ngành: Công nghệ thông tin
 2012 Sinh viên khoa Công nghệ thông tin  Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Xử lý tín hiệu số 1
Ngành: Công nghệ thông tin
 2012 Sinh viên năm 2 Khoa Công nghệ thông tin  Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn