Nguyễn Thị Phương Khuê
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,485,833

 
Mục này được 43902 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Phương Khuê
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  09/02/1984
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Đậu Liêu, Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Địa kỹ thuật; Tại: Đại học Bách Khoa TPHCM
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Tại: Khoa Xây dựng Cầu đường, Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Cơ học đất
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3841297; Mobile: 0937.499.457
Email: nguyenthiphuongkhue@gmail.com; ntpkhue@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 5/2012 - nay: công tác tại Bộ môn Cơ sở kỹ thuật Xây dựng, Khoa Xây dựng Cầu đường, Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng mô hình nghiên cứu sự ảnh hưởng của tỉ số hệ số thấm Kh/Kv khi tính độ lún nền đất yếu sử dụng bấc thấm kết hợp gia tải. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Phương Khuê. Thành viên: TS. Đỗ Hữu Đạo, KS. Phan Khắc Hải. Mã số: T2018-02-23. Năm: 2018. (Jun 5 2018 8:12PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu mối tương quan giữa việc thay đổi cấp áp lực ban đầu với một số tính chất cơ học của đất khi thí nghiệm nén Oedometer. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Phương Khuê. Mã số: T2015-02-121. Năm: 2015. (Feb 23 2016 2:55PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: A method for estimating the backward erosion sensibility of road slopes. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hồng Hải. Thành viên: Nguyễn Thị Phương Khuê. Mã số: Đ2014. Năm: 2014. (Jun 5 2018 8:08PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Đánh giá khả năng chống xói bề mặt mái taluy nền đường theo lý thuyết tiêu hao năng lượng dòng chảy - Áp dụng cho một số công trình trên địa bàn Quảng Nam và Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hồng Hải. Thành viên: Trần Cảnh Hà, Nguyễn Thị Phương Khuê. Mã số: D92013-02-79-BS. Năm: 2014. (May 24 2016 10:46AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ đắp gia tải đến biến dạng và khả năng chịu tải của nền đường đắp trên đất yếu trong khu vực thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thu Hà. Thành viên: KS. Nguyễn Thị Phương Khuê KS. Lê Hoàng Việt. Mã số: T2013-02-08. Năm: 2013. (Jun 10 2014 2:35PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đánh giá sự thay đổi một số tính chất của đất từ mô hình vật lý nghiên cứu tính lún của đất yếu có và không có sử dụng bấc thấm kết hợp gia tải. Tác giả: Nguyễn Thị Phương Khuê, Đỗ Hữu Đạo, Phan Khắc Hải. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. Số: số 602. Trang: 68-74. Năm 2018. (Jun 5 2018 8:31PM)
[2]Bài báo: Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018, tên đề tài: Đánh giá ảnh hưởng một số tính chất của đất yếu có xử lý bấc thấm trước và sau nén lún từ mô hình vật lý và mô phỏng số . Tác giả: SVTH: Trần Đình Tuân, Trần Thị Kim Anh Lớp 15VLXD, Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng GVHD: TS. Đỗ Hữu Đạo, KS. Nguyễn Thị Phương Khuê . Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng năm học 2017 - 2018. Số: lần thứ XV, 2018. Trang: 105-112. Năm 2018. (Sep 17 2018 7:58PM)
[3]Bài báo: Xác định các đặc trưng cố kết thấm và hệ số tỷ lệ m=Ch/Cv của các thành tạo đất yếu phổ biến ở đồng bằng Quảng Nam – Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Phương Khuê. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Khoa học Trái đất và Môi trường. Số: Tập 126, Số 4A. Trang: 15-26. Năm 2017. (Jun 5 2018 8:29PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của áp lực hông đến độ cố kết khi thí nghiệm nén cố kết trên máy nén ba trục đối với đất sét dẻo chảy. Tác giả: Nguyễn Thị Phương Khuê*; Nguyễn Thu Hà. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(100).2016. Trang: 45-49. Năm 2016. (May 13 2016 2:53PM)
[5]Bài báo: Đặc tính biến dạng - cố kết thấm và sức kháng cắt của một số đất loại sét phân bố ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến*; Nguyễn Thị Phương Khuê. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(104).2016. Trang: 72. Năm 2016. (Sep 27 2016 3:45PM)
[6]Bài báo: Geological characteristics of soft soil in Quang Nam – Da Nang coastal plain for planning and designing bridge and road engineering. Tác giả: Nguyen Thi Ngoc Yen, Nguyen Hoang Giang, Nguyen Thanh, Do Quang Thien, Bui Van Truong, Nguyen Thi Phuong Khue. International conference Vietgeo2016. Số: T. Trang: 131-140. Năm 2016. (Jun 5 2018 8:26PM)
[7]Bài báo: Một số kết quả nghiên cứu mối tương quan giữa việc thay đổi cấp áp lực ban đầu với một số tính chất cơ lý của đất khi thí nghiệm nén Oedometer. Tác giả: Nguyễn Thị Phương Khuê, Nguyễn Thu Hà. Hội thảo Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững TISDC 2016. Số: ISSN. Trang: 123. Năm 2016. (Jun 5 2018 8:24PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của việc thay đổi cấp áp lực ban đầu trong thí nghiệm nén Oedometer đối với đất dính dẻo mềm. Tác giả: Nguyễn Thị Phương Khuê*; ThS. Nguyễn Thu Hà. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(94).2015. Trang: 35-40. Năm 2015. (Nov 4 2015 4:30PM)
[9]Bài báo: A method for estimating the backward erosion sensibility of road slopes. Tác giả: Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Thị Phương Khuê. Tạp chí Khoa học công nghệ ĐHĐN. Số: 12(85). Trang: 15-18. Năm 2014. (May 24 2016 10:48AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Physical Model Test for Soft Soil With or Without Prefabricated Vertical Drain with Loading. Authors: Nguyen Thi Phuong Khue, Do Huu Dao, Phan Khac Hai. Civil Engineering Journal. No: paper ID: 942-2018, ISSN: 2476-3055, Volume 4, No.8, Aug 2018. Pages: 1809-1823. Year 2018. (Sep 17 2018 8:01PM)
  
 Khen thưởng
[1] Sáng kiến: "Ứng dụng công nghệ thông tin cải tiến nội dung và phương pháp hướng dẫn thực hành thí nghiệm môn Cơ học đất cho sinh viên ngành Xây dựng.. Số: 11/2014/GXN-SKGPCT. Năm: 2014.
[2] Đã có thành tích tốt trong hoạt động công đoàn năm học 2013-2014. Số: 197/QĐ/TVCĐ, 20/6/2014. Năm: 2014.
[3] Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2013-2014. Số: 5801/QĐKT. Năm: 2014.
[4] Đã có thành tích tốt trong hoạt động công đoàn năm học 2016-2017. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn