Nguyễn Thị Sương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,552,399

 
Mục này được 22459 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Sương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  02/03/1976
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Điện Thắng , Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hóa thực phẩm; Tại: Đại học Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 3841325; Mobile: 0914843575
Email: suongttgdtc@gmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn