NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,686,163

 
Mục này được 29791 lượt người xem
Họ và tên:  NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  31/05/1973
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Tp Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tiếng Anh; Tại: ĐH Sư phạm Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2005; Chuyên ngành: ; Tại: ĐH Queensland
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Pháp văn
Địa chỉ liên hệ: 88 Mai Lão Bạng, Đà Nẵng
Điện thoại: 3584257; Mobile: 0983028091
Email: thanhhuong_ud@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1994-1995: Tổ Tiếng Anh ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
1995-nay: Khoa Tiếng Anh chuyên ngành ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn